Gods plan wordt werkelijkheid

04

mrt

Christa Noteboom

Wat we kunnen leren van het geloof van een leeftijdsgenoot uit de tijd van de Bijbel

‘Kom ik om, dan kom ik om.’ Ik vermoed dat ze de leeftijd had van de gemiddelde Zij Lacht’ster toen de jonge vrouw deze moedige uitspraak deed. Nog niet zo lang geleden was ze een onbelangrijke inwoner van het machtigste rijk uit die tijd. Als kind had ze haar ouders verloren, waardoor ze werd opgevoed door haar oudere neef in een land dat het hare niet was. Wat stelde ze nu helemaal voor? Niet zoveel eigenlijk… Tot het moment dat ‘het lot’ haar op de hoogste positie bracht die voor een vrouw uit die tijd mogelijk was: echtgenote van de koning van het immens grote Perzische rijk.

Je raadt het al: we hebben het over koningin Esther, naar wie ook het bijzondere bijbelboek vernoemd is. Daarin wordt niet zoveel over God gezegd. De enige verwijzing naar de God van Israël lijkt te zijn dat Esther als Joodse vrouw aan anderen vraagt met haar te bidden en te vasten. That’s it! Zo lijkt het.

History comes alive

Als je dit boek een laagje dieper leest, kom je iets bijzonders tegen. Mordechaï en Esther blijken uit het geslacht van koning Saul te zijn, de eerste koning van Israël. En Haman, de grote tegenstander van het Joodse volk, is een nakomeling van Agag, koning van de Amelekieten. Hier komt de geschiedenis van Israël tot leven.

Amalek, dat was het volk dat Israël in de woestijn in de rug aanviel. Het volk, waar God van generatie op generatie strijd tegen zal voeren (Exodus 17:16). De belichaming van het kwaad, dat erop uit is om Gods volk en zijn plan uit te roeien. Ook koning Saul moet tegen dit volk vechten en krijgt de opdracht om Amalek en zijn koning om te brengen. Zijn weigering om deze opdracht goed uit te voeren is voor hem het begin van zijn einde geweest.

Donkere wolken

Zo’n drie generaties later krijgt een nakomeling van deze aartsvijand van Israël een belangrijke positie aan het hof van het machtige Perzische rijk. De weigering van Esthers neef om voor hem te knielen schiet in het verkeerde keelgat van Haman, die daarop besluit om zowel Mordechaï als het volk dat hij vertegenwoordigt om te brengen. We lezen:

“Toen nam de ​koning​ zijn ​zegelring​ van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van de ​Joden. En de ​koning​ zei tegen Haman: Laat het zilver u geschonken zijn, en het volk, om daarmee te doen wat goed is in uw ogen.”
(Esther 3: 10-11, HSV)

Als dit een film zou zijn geweest, zou er nu een onheilspellend geluid klinken en zou het beeld zich verplaatsen naar donkere wolken die voor de zon schuiven. Het kwaad krijgt vrij spel om Gods volk en zijn plan te vernietigen. Hoe zal dit aflopen? Zal het kleine Joodse volk deze frontale aanval overleven? Wordt dit het einde van Gods reddingsplan met deze wereld?

Gods plan schittert door het onmogelijke heen

Nee. Waar Satan hoog van de toren blaast, schittert Gods plan door het kwetsbare en schijnbaar onmogelijke heen. De niet-zo-belangrijke Esther was door Hem naast de oppermachtige vorst van Perzië geplaatst. Begreep zij gelijk wat zij moest doen? De Bijbel laat zien dat zij eerst naar de onmogelijkheden keek. Haar man zag haar al een maand niet staan. Hem nu zelf benaderen zou waarschijnlijk haar dood betekenen. Wat kon zij nu doen voor haar volk? Mordechaï opende haar ogen, door pijnlijk scherp en eerlijk te zijn:

“Beeld je niet in dat jij als enige van alle ​Joden​ zult ontkomen, omdat je in het ​huis​ van de ​koningbent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de ​Joden​ komen, maar jij en het ​huis​ van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” (Esther 4: 13-14)

Kiezen voor Gods plan

Esther had de keus: ‘gelovig’ afwachten wat God zou gaan doen, of inzien dat zij onderdeel van Gods geschiedenisbepalende plan kon zijn en zich vanuit haar geloof inzetten voor de dood-enge uitdaging die God op haar weg geplaatst had.

Hoe zwaar het kwaad ook aanwezig is in deze wereld, hoe nietig wij ons ook voelen… God gaat door met zijn plan. Zie je hoe het kwaad zich als een kankergezwel voortbeweegt in de maatschappij, op school of op je werk? Laat je niet imponeren. God weet wat Hij doet. In het kwetsbare en schijnbaar onmogelijke is Hij al lang aan het werk. ‘Misschien’, om het maar met Mordechaï te zeggen, ‘ben jij wel voor een tijd als deze neergezet op de plek waar je nu bent.’ En juist als jij zwak bent, ben je machtig – want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Korinthe 12: 7-10)!

Aan de slag

  • Pak een stapel oude tijdschriften en kranten. Knip foto’s en teksten uit, die aansluiten bij het onderwerp uit de overdenking en maak er een collage van. Denk bijvoorbeeld aan de (imponerende) invloed van het kwaad en het (onopvallende) werk van God aan zijn plan.
  • Hoe wordt de invloed van het kwaad en het werk van God zichtbaar in jouw directe omgeving? Wat is jouw positie in het geheel? Plak daar een foto van jezelf.
  • Wacht jij liever gelovig af wat God gaat doen, of wil je je vanuit je geloof laten inzetten op de plek waar je God mag dienen? Schrijf de uitspraak van Mordechaï (of een andere inspirerende bijbeltekst) op een apart velletje papier en plak deze er als reminder bij.

Wil je meer lezen over Esther, Mordechaï en Haman? Lees bijvoorbeeld deze inspirerende preek van Dick Wursten (voorganger bij onze Belgische buren).

In deze blog is gekozen voor de uitleg dat Haman ofwel een nakomeling van koning Agag is, ofwel zelf een ‘Agag’ (dan zou het een koninklijke titel zijn binnen het volk Amalek) of een lid van een koningshuis uit Amalek. Er zijn uitleggers die ervan uitgaan dat Haman geen nakomeling van Agag kan zijn, doordat de Amelekieten als volk uitgeroeid zouden zijn. Zij gaan ervan uit dat ‘Agag’ verwijst naar een district of gebied. Hoe dan ook: de boodschap dat het kwaad aast op Gods goede plan, maar dat God de touwtjes in handen heeft, gaat bij beide verklaringen op.

Deel deze overdenking

  1. Tineke schreef:

    Ik ga zeker de verwerking doen!! Mooi blog, dankjewel!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap