God doet wat Hij belooft! – Gods belofte voor jou

24

aug

Hanneke van der Galiën

De Bijbel staat vol met beloftes. Gisteren heb je kunnen lezen over Gods belofte aan Sara. Vandaag gaan we dieper in op de beloftes die God aan jou en mij doet. Want wat belooft God ons nou eigenlijk? En waarom kunnen we op die beloftes vertrouwen?  

Gods grote belofte

Er staan honderden beloftes in de Bijbel. Beloftes aan de Israëlieten, beloftes aan de discipelen, beloftes aan jou en mij. Sommige beloftes zijn onvoorwaardelijk, aan andere beloftes zit een voorwaarde verbonden. Sommige beloftes zijn specifiek bedoeld voor bepaalde mensen of volken, andere beloftes zijn algemener en kunnen ook van toepassing zijn op ons leven.

De beloftes van God zeggen veel over Zijn karakter. God had ons niets hoeven te beloven, maar Hij deed het toch. Al direct na de zondeval deed God een belofte, namelijk de belofte dat Hij Zijn Zoon naar de aarde zou sturen om de kop van de slang te vermorzelen: om redding te brengen voor ons zondige mensen (Genesis 3:15). Het is genade, pure genade, die God ons daarmee schenkt. In het Nieuwe Testament komen alle beloftes samen in de woorden die de Heere Jezus zei tegen Nicodemus:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
– Johannes 3:16 (HSV)

Het is dé belofte van het Evangelie, de belofte dat een ieder, iedereen, gered wordt door het geloof in Christus.

God doet wat Hij belooft

Waarom zijn die beloftes zo belangrijk? En hoe weten we of die beloftes uit zullen komen? God is Die Hij is (Exodus 3:14). Hij is Dezelfde: gisteren, vandaag en morgen (Jesaja 46:4; Hebreeën 13:8). Wat God belooft houdt dus altijd stand. Want zou God iets zeggen en het dan niet doen?

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hí­j iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hí­j spreken en het niet gestand doen?

– Numeri 23:19 (HSV)

Gods belofte aan jou

De Bijbel staat vol met beloftes die ook van toepassing zijn op jou en mij. Het zijn er veel meer dan ik in deze blog kan beschrijven, maar hieronder volgen een aantal beloftes:

 • God belooft vergeving: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9, HSV)
 • God belooft redding: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” (Romeinen 10:9, HSV)
 • God belooft barmhartigheid: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4:16, HSV)
 • God belooft vrede: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1, HSV)
 • God belooft dat Hij voor ons zal zorgen: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5:7)

Aan de slag!

 • Welke beloftes heeft God al vervuld in jouw leven? Je mag God danken voor die vervulde beloftes!
 • Zijn er beloftes die nog niet vervuld zijn? Je mag deze beloftes in gebed brengen en erop vertrouwen dat God doet wat Hij beloofd heeft.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Heel bemoedigend 🙏🏻

 2. Stella schreef:

  Hoi,
  Een heel bijzonder stukje!
  Ik moet es op onderzoek uit, wat God mij eigenlijk heeft beloofd… nooit zo bij stil gestaan, dankje.
  Stella

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap