God wil jou in al je kwetsbaarheid en zwakte zien!

03

apr

Daniëlle Geneugelijk

Grote kans dat jij in je vriendengroep of familie mensen hebt die makkelijk over hun emoties praten en mensen hebt die eigenlijk nooit het achterste van hun tong laten zien. Tot welke groep behoor jij? Kwetsbaarheid en zwakte klinken om eerlijk te zijn niet als de gezelligste onderwerpen. Maar wat nou als God jou in al je kwetsbaarheid en zwakte wil zien?

Kwetsbaarheid en zwakte in de wereld

Als we eens kijken naar de betekenis van ‘kwetsbaar opstellen’ staat er dit: ‘je zo gedragen dat anderen je gemakkelijk kunnen kwetsen (beledigen of beschadigen)’. Dit kan gebeuren als we het diepst van onze ziel kenbaar maken. Dat kan zijn: onze twijfels, zwakheden, gevoelens of worstelingen. We zien dat dit vaak de thema’s zijn waarop we elkaar als mensen pijn kunnen doen. Misschien ben jij teleurgesteld geraakt of is je pijn gedaan nadat je je kwetsbaar hebt opgesteld, en heb je daarom een muur om jouw kwetsbaarheden gebouwd.

God weet alles

Misschien maakt deze muur ook wel dat jij je zwakte en kwetsbaarheden voor God verborgen probeert te houden. Dan zeg ik je bij deze dat dat kansloos is. Psalm 139 zegt namelijk het volgende:

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.
– Psalm 139: 1-4 (HSV)

De Heer onze God weet alles. Eigenlijk zou je heel Psalm 139 eens moeten lezen om te ontdekken hoe God letterlijk alles van ons weet. Wat een bemoediging kan dit zijn als je God trouw bent en Hem volledig vertrouwt. Maar als jij je zwakheden, je kwetsbaarheden en oneffenheden bij God vandaan houdt, zou dit een confronterende tekst kunnen zijn.

Bij God hoef je je niet groter te houden

De wereld heeft je mogelijk geleerd je niet kwetsbaar op te stellen, omdat je hierin beschadigd kan worden. Maar de Bijbel leert ons precies het tegenovergestelde. Sterker nog: God kent je grondig. Het heeft geen enkel nut om Hem voor de gek te houden, want zoals vers 4 zegt: al voordat jij iets op je tong hebt gehad, weet God het al. De Heer vraagt je juist om je naar hem te keren als je zwak bent of als je kwetsbaarheden ervaart. In Mattheüs 11:28 (HSV) doet Jezus de volgende uitnodiging: “Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”
De Heer vraagt je naar Hem toe te gaan met al je problemen en vermoeidheid. Om dit aan Hem te geven, vraagt om een kwetsbare opstelling, om open en eerlijkheid naar onze Vader toe. Zodat Hij je juist hierin rust kan geven.

God in onze kwetsbaarheid en zwakte

Zoals we hierboven al hebben gelezen, kunnen we voor God niks verborgen houden. Hij vraagt ons dan ook om onze kwetsbaarheden en zwakte bij Hem neer te leggen, zodat we bij Hem rust mogen vinden.
Daarnaast geeft Paulus in 2 Korinthe 12:9 (HSV) aan dat God tegen hem gezegd heeft: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in de zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”
Gods kracht wordt zichtbaar in onze zwakte. We hoeven ons dus absoluut niet te schamen voor onze zwakte, we hoeven onze kwetsbaarheden absoluut niet te verbloemen. We mogen ze vol overgave bij God neerleggen, zodat Hij ons rust kan geven en Zijn kracht zichtbaar mag worden door onze zwakte heen!

Aan de slag!

Bid het volgende gebed tot onze Hemelse Vader:

Lieve, trouwe Vader in de Hemel. Heer, ik wil al mijn zwakheden en kwetsbaarheden bij U neerleggen. Heer, ik weet dat U ze al kent, maar ik wil ze aan u opbiechten, omdat ik mag weten dat U mij rust zal geven en Uw kracht hierdoor zichtbaar mag worden door mij heen. Dank u wel daarvoor. Amen.

Deel deze overdenking

  1. Naomi Bas schreef:

    Wauw❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap