God roept jou: “Waar ben je?”

10

jul

Gastblogger

God heeft vanaf het begin af aan de wens gehad dat wij in intimiteit met Hem zouden leven. De manier waarop Hij ons gevormd heeft, is met veel liefde gedaan. Bij de gehele schepping sprak God en het was er, maar de mens heeft Hij met veel aandacht en zorg met Zijn eigen handen gevormd. Hij heeft ons gevormd naar Zijn beeld en gelijkenis, en blies Zijn levensadem in ons. Hoe intiem is dat?!

God wil dat we vertrouwd zijn met Hem. Dat wij bij Hem komen en dat we onze gehele leven, de kleine en grote dingen met Hem delen. Maar: soms verstoppen wij ons voor God omdat we ons schamen en onszelf niet goed genoeg vinden. We voelen ons niet waardig genoeg om in Zijn nabijheid te zijn. Maar God roept je: “Waar ben je?”

 
Verborgen

Adam en Eva zijn een voorbeeld van leven in intimiteit met God, zij wandelden met God in de avondkoelte door de tuin. Wat een prachtige momenten moeten ze daar beleefd hebben zo dicht bij hun schepper. Wat zouden ze allemaal besproken hebben? Ik fantaseer dan dat ze samen op de grond lagen en naar de sterren staarden, ze grapjes maakten en hun diepste verlangens met elkaar deelden. Ongetwijfeld moeten ze ervaren hebben dat er een heerlijk gelukzalig gevoel door hun lichaam stroomde. Het intense gevoel van je geliefd weten en je nergens zorgen over hoeven te maken.

We weten allemaal dat dit verhaal niet rooskleurig afloopt.

De avond na de zondeval liep God weer door de tuin, Adam en Eva hoorden Hem al aankomen. Ik denk dat ze op het moment dat ze beseften wat ze gedaan hadden best in paniek waren. Ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin.

Maar de Heer God riep Adam en zei: Waar ben je?
(Genesis 3:9)

God die alwetend is, moet toch geweten hebben wat er gebeurd was en waar ze waren? Ik denk dat God dit natuurlijk wist, maar dat hij hiermee zijn liefde toon. Want Hij houdt van ze. Dat heeft Hij vanaf het begin gedaan en zal Hij altijd blijven doen.

Wat jij ook gedaan hebt in jouw leven of misschien nog wel eens verkeerd doet, God zoekt ook jou! Hij houdt van jou, dat heeft Hij altijd al gedaan en zal Hij ook blijven doen. Hij roept ook jou:

“ [Vul je eigen naam in] waar ben je?”

Gods genade

Adam en Eva ontdekken vanaf het moment van de zondeval dat ze naakt zijn.

Toen ik Uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt.
(Genesis 3:10)

Dat is wat schuldgevoel, schaamte en angst met ons doet, dat wij onszelf naakt voelen. En dat voelt allesbehalve comfortabel, want je bent extra kwetsbaar. Ondanks het feit dat de daad van Adam en Eva consequenties had, laat God hier al gelijk vanuit Zijn liefde zien hoe genadig Hij is.

De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden. Daarmee kleedde Hij hen aan.
(Genesis 3:21)

 Het eerste offer was een feit. Er heeft bloed gevloeid om de naaktheid te bedekken van Adam en Eva. Zo heeft ook het bloed van Jezus gevloeid om onze naaktheid te bedekken. Wij zijn nu door ons geloof in Zijn offer bekleed met Christus. (Lees Galaten 3:27)

Jezus heeft al onze schuld en schaamte weg gedragen aan het kruis, je bent niet meer naakt.

Ik ben heel erg blij met de Heer. Ik juich over wie God is. Want Hij heeft mij gered. Hij is voor mij opgekomen. Daardoor ben ik nu net zo mooi als een bruidegom in zijn feestkleren, of als een bruid met al haar sieraden om.
(Jesaja 61:10)

 Dus… Waar ben je?

Heb je het idee dat jij je nog wel eens verstopt voor God? Door schuld, schaamte of angst? Hoor Hem roepen: “Waar ben je?” Jezus heeft niet alleen de schuld, schaamte en angst van je weg genomen en jou met Zichzelf bekleed. Hij heeft er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om in intimiteit met God te leven. Om weer vertrouwd met God te zijn, om net als Adam en Eva in de tuin met Hem te wandelen en van hart tot hart met Hem te praten. Hij wacht tot jij achter de bomen vandaan komt. Verstop je niet meer, maar kom in Zijn aanwezigheid, dat is Gods verlangen!

Aan de slag!

  • Laat de gedachten dat God naar jou op zoek is en naar intimiteit met jou verlangt eens tot je doordringen. Wat doet dit met je?
  • Heb jij het idee dat jij je nog weleens naakt voelt, omdat jij je zelf veroordeelt en gevoelens van schuld, schaamte en angst je gedachten binnenkomen? Leg deze neer bij het kruis en bekleed je met Christus.
  • Tip: luister het lied ‘come out of hiding‘.

Download de dagtekst en deel ‘m op Facebook, Instagram of Pinterest!

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

  1. WINSTON THOMAS schreef:

    Bemoedig stukje om te lezen en het doe me wat.Woord van God ,man leef niet van brood alleen,maar van woord van God !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap