God is een God van herstel – deel 2 

19

jun

Joanne van de Vendel

Nadat Jezus verschenen is aan Petrus na Zijn opstanding, herstelt Hij de relatie tussen Hem en Petrus. God is een God van herstel! Het berouw en verdriet hebben plaatsgemaakt voor herstel door liefde en vergeving. Daarbij wijst Jezus als Goede Herder aan Petrus de plaats die hij mag innemen om als herder de (verloren) schapen van God te weiden en te hoeden. 

Jezus herstelt de bediening van Petrus

Na verloop van tijd is Petrus (net als een aantal andere discipelen) weer terug bij het begin. Ze zijn weer gaan vissen bij het meer van Galilea. Ze zitten weer in hun oude comfortzone. Maar dit is niet het plan dat Jezus voor hen voor ogen heeft! Jezus roept hen om te bouwen aan het Koninkrijk van God en het evangelie bekend te maken onder de mensen. 

Jezus komt naar hen toe. Hij roept de leerlingen en ze gaan samen eten. Daar stelt Hij aan Petrus drie keer, in het bijzijn van de andere discipelen, de vraag: “Heb je Mij lief?”

Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
– Johannes 21:15b-17 (NBV21) 

Jezus stelt drie keer de vraag. Daardoor wordt Petrus bepaald bij de drie keer dat hij Jezus heeft verloochend. Dit maakt hem verdrietig. Petrus weet dat Jezus weet hoe hij zich voelt. Jezus herstelt in het bijzijn van de anderen de roeping van Petrus voor de kerk, dus de gemeente van Christus. 

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen

Jezus antwoord op de reactie van Petrus klinkt als volgt: “Weid mijn lammeren.”  

Ik vind het mooi dat Jezus hier spreekt over lammeren. Mogelijk duidt Jezus hier op mensen met het geloof in de kinderschoenen. Wanneer je net tot geloof bent gekomen, staat je geloof nog in de kinderschoenen. Een lam heeft ruimte nodig. Jezus is in die ruimte van het leven. Daar op die weide, op deze veilige plek, kun je dartelen en je ontwikkelen van lam tot schaap. Daar mag je (geloof) groeien onder de veilige hoede van de Goede Herder. 

De herder zorgt en beschermt de schapen. Hij hoedt ze. Hij behoedt ze voor gevaren. Ook volwassen dieren hebben deze zorg en bescherming nodig. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
– Psalm 23:4 (NBV21)

Een schaap is niet bang, zolang de herder erbij is. De stok en de staf van de herder geven moed. Juist in spannende en donkere situaties. 

God is een God van herstel

Petrus’ relatie en bediening zijn door Jezus hersteld. God is een God van herstel! Daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen. Jezus heeft Petrus en de twaalf discipelen al eerder uitgezonden om op zoek te gaan naar de verloren schapen.  

Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is
– Matteüs 10:6-7 (NBV21) 

God is een God van herstel en we zien dat Jezus Petrus weer roept tot de taak die God voor hem in petto heeft. Hij mag de lammeren en schapen hoeden en weiden. Juist de roeping die Jezus voor de discipelen heeft, is om te zorgen voor de verloren schapen. 

Voor het verloren schaap is er herstel. Zij kunnen hun dwaalweg in berouw bij God brengen en zich weer voegen bij de rest van de kudde schapen. Ze mogen samen op weg om de Goede Herder te volgen. 

De God van herstel roept Petrus en jou! 

Petrus’ relatie met Jezus is volledig hersteld. Hij heeft een nieuwe start gekregen en vervolgens wordt hij (opnieuw) geroepen voor de taak die God voor hem voor ogen heeft. Petrus weet hoe het leven als lam en schaap is. Zijn rol gaat van schaap naar herder. 

God gebruikt Petrus met alles wat hij heeft meegemaakt, en zet hem in om Gods schapen te hoeden.  

Weet dat Jezus, het Lam en tegelijkertijd de Goede Herder, de weg van herstel voor Petrus, maar ook voor jou heeft vrijgemaakt. Hij wil niets liever, dan dat jij Hem volgt. 

Aan de slag! 

Luister het lied ‘Reckless Love’ van Cory Asbury.

Deel deze overdenking

 1. Mien Woudstra schreef:

  Wat ik zo bijzonder vindt bij Vader.
  Hij kent mijn diepste roerselen.
  En blijft herstellen.
  Het is een voortdurend herstel.
  Als je steeds je diepste innerlijke onrust bij Hem neerlegt.
  Leid Hij je,en spreekt Hij, door mensen op je pad te brengen, waarvan je aanvoelt dit is Gods antwoord.
  En als je het weer met Hem bespreekt, weet je het is goed.
  En dan kan het herstellen van de pijn weer helen.
  God is goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap