God alleen

18

jun

Alies

Geld. Werk. School. Deadlines. Ziekte. Moeilijkheden. Zomaar een paar dingen waar wij, mensen, ons zo druk om kunnen maken. Het kan ongelooflijk veel stress opleveren. Wij hebben niet overal invloed of controle op en vaak is dat maar goed ook. Corrie ten Boom zei ooit het volgende: ‘Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar verdwijnt de kracht voor vandaag.’ Ze heeft natuurlijk gelijk, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kunnen we nu vertrouwen op God alleen in de wereld van vandaag? We hebben het vaak druk met van alles en nog wat, en we hebben niet altijd tijd voor Hem. Maar God alleen kan die zorgen van jou af nemen. God alleen wil je rust geven, maar hoe werkt dat dan in de praktijk?

Afgelopen zomer ben ik een week naar Taizé geweest met mijn stageschool. Ik weet niet of je Taizé kent. Het is een kloosterdorp in Frankrijk. De monniken daar hebben het opengesteld voor gasten (en dan vooral voor jongeren), zodat zij een beeld krijgen van hoe het er aan toe gaat in een klooster. Ook is het een soort van ‘rustoord’. Vaak gaan jongeren er heen om bij te komen en om nieuwe mensen, van allerlei nationaliteiten, te leren kennen. Er zijn drie diensten op een dag en die diensten hebben elke keer dezelfde vorm. Er worden ‘Taizé-liederen’ gezongen, er wordt een stuk uit de Bijbel gelezen en dan is het tien minuten stil.

De eerste keer dat ik daar een dienst meemaakte, vond ik die tien minuten zó lang duren. Samen met meer dan duizend andere mensen was ik stil. Natuurlijk waren er hier en daar wat mensen die moeten hoesten, maar er werd niet gepraat. Enorm indrukwekkend. En een beetje ongemakkelijk. Maar hoe langer ik er was en hoe meer diensten ik meemaakte, hoe meer ik hunkerde naar méér stilte, naar meer tijd met God. Want, dat ervoer ik in Taizé, echte rust komt alleen van God. David verwoordt dat heel mooi in een van zijn psalmen.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
(Psalm 62:2 en 3, NBV)

Als het moeilijk is in het leven, begint ons geweten te praten. ‘Als het zo doorgaat, komt het niet goed. Ik moet dit of dat hebben, of dit of dat moet gebeuren, anders gaat het fout.’

Misschien herken je het wel. Wij mensen denken vaak dat we van alles nodig hebben om gelukkig en volledig veilig te zijn, zowel in materieel opzicht als geestelijk. Maar David heeft het goed begrepen. God alleen zorgt voor jouw veiligheid. God alleen is jouw geluk. Hij is je redding, Hij wil je rust geven. Verderop in de Psalm noemt David het ook:

Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.
Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.
(Psalm 62:10 en 11, NBV)

Een duidelijke waarschuwing. God is te vertrouwen boven mensen en boven geld en goed. De wereld zal niet beter worden door socialisme en kapitalisme, je carrière is niet je zekerheid.

Nee, zeker niet. God alleen.

Aan de slag!
Ik wil je uitdagen om vandaag eens stil te zijn. Minimaal tien minuten, maar langer mag natuurlijk ook. Zoek Gods nabijheid op vandaag, daardoor ervaar je automatisch minder druk of stress. God wil je namelijk rust geven, échte rust voor je ziel. En met een rustige ziel kan je jouw drukke programma waarschijnlijk veel beter volhouden. Ga eens aan Zijn voeten zitten en kom bij. Leg je zorgen maar bij Hem neer. Bouw je leven op de Rots! Dan zal je ‘nooit wankelen’.

Naar ‘Psalmen-dagboek – Een jaar lang leven met de liederen van Jezus’ van Tim Keller.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap