Gelukwensen van Jezus (deel 2)

22

mei

Jacomien van Urk

Gisteren hebben we in het eerste deel van deze blog (die je hier kunt terug lezen), samen ontdekt wat de Bijbel in Mattheüs 5 bedoelt met geluk en wie Jezus gelukkig spreekt. Het was teveel om alle gelukwensen in 1 blog te beschrijven, daarom wil ik in dit 2deel met jullie nadenken over de laatste 5 gelukwensen van Jezus.

In de vorige blog heb je kunnen lezen wat de betekenis is van het woord ‘geluk’ en hoe dit in de grondtekst bedoeld wordt. Jezus laat zien dat er een vorm van geluk is die niet voor iedereen bereikbaar is. Dit geluk is alleen voor mensen die in Hem gestorven en in een nieuw leven opgewekt zijn.

Laten we samen verder kijken naar de gelukwensen van Jezus.

Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. 

Je hart. Het belangrijkste onderdeel van je lichaam. Het klopt. Het leeft. Jezus prijst ons gelukkig als ons hart liefdevol, helpend en zuiver is. Wat een prachtige kenmerken. En tegelijkertijd: wat een uitdagende kenmerken. Liefdevol en helpend. Tuurlijk, dat willen we allemaal graag zijn. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Maar willen we het ook nog als de ander ons liefdevolle en helpende hart niet waardeert? Als onze liefde en hulp niet gezien wordt. Als het misschien wel weg gegooid wordt? Zijn we ook liefdevol en helpend naar de mensen die we liever niet in de ogen kijken? Die we liever vermijden? Jezus was het wel. Hij had een liefdevol en helpend hart voor zondaren. Overstromend van liefde zelfs. En dan zuiver. ‘Rein’ staat er in de HSV-vertaling. Wit, zonder smet. Schoon. Weet je wat ik zo’n enorme wonder vind? Jezus’ bloed redt ons niet alleen eenmalig, maar wil ons elke dag schoon wassen en zuiveren. Als we in Jezus geloven, zijn we rein, zuiver van hart. Blijf maar elke dag aan Hem vragen om een liefdevol, helpend en zuiver hart. Jezus belooft dat we dan zelf liefde en hulp zullen ontvangen. En dat niet alleen, we zullen God zien. Heerlijk toch! God is zuiver. Soeverein.

Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 

Vrede. We kunnen met recht wel zeggen dat de wereld snakt naar vrede. Heelheid en harmonie. Mensen die vrede brengen, of vrede stichten, worden door Jezus gelukkig geprezen. Waarom? Denk eens even terug aan de namen die Jesaja aan Jezus gaf toen hij profeteerde dat de Messias geboren zou worden. Vredevorst. Vorst van de vrede. Een vorst is iemand die heerst. Jezus is de Heerser van vrede. Hij kwam als mens naar de wereld om de vrede te herstellen tussen God en mens. Maar straks zal Hij ook terug komen om als Vredevorst het vrederijk te gaan stichten. En wij mogen nu al als vredestichters in het leven gaan staan. Door vrede te brengen waar onvrede heerst. Door liefde te brengen waar angst heerst. Door licht te brengen waar duisternis heerst. Door Jezus te brengen waar Satan zijn macht uitoefent. In de kracht van onze God. Die onze Vader is! Zielsgelukkig ben je.

Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd.

Ik moet denken aan een filmpje van Helen Berhane uit Eritrea. Ze prijst en dankt God in haar vervolging. Ze zingt lofliederen in een zeecontainer. Ze juicht van blijdschap. Ze is gelukkig. Omdat ze weet dat er een geweldige beloning in de hemel voor haar klaar ligt. Omdat ze weet dat God haar Redder is en ze zijn wil doet. Ze is een burger van het Koninkrijk der hemelen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Vervolging of benauwdheid? Honger of naaktheid? Nee, niets maar dan ook niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood niet met haar macht.

Betekent dit dan dat we moeten hopen op vervolging, verdrukking, laster of spot? Nee, ik denk het niet. We mogen dankbaar en gelukkig zijn als God ons zegent met vrede en vrijheid. Maar als de vervolging komt, dan mogen en kunnen we het in de kracht van Christus recht in de ogen kijken. Dan mogen we zeker zijn van de geweldige beloning. Dan mogen we juichen. Omdat we weten dat we het verdragen omdat we bij Jezus horen. Hij is ons in alles voorgegaan. Hij is het geheim van geluk.

Aan de slag!

Je hebt het vast weleens gehoord: ‘geluk zit in de kleine dingen’. Of de Engelse variant die je op Pinterest in hele leuke plaatjes kan pinnen: ‘enjoy the little things‘.

Ik wil je vandaag uitdagen om dit echt te doen. Te genieten van de kleine dingen. En zeg het maar hardop tegen jezelf: ‘ik geniet nu van…’.

Het is ook altijd leuk om een ander gelukkig te maken. Kijk eens of je dit vandaag kunt doen. Door iets kleins, simpels, voor een ander te doen. En dat is voor jou dan weer een genietmomentje!

Bronnen

‘Worship in the wilderness’, Helen Berhane. 

 

Deel deze overdenking

 1. Marthe schreef:

  Bij mij komt dit gedichtje op, wat mijn moeder schreef in m’n poëzie album…

  Wees tevree met kleine dingen,
  Met een bloempje dat groeit
  Vogeltjes die zingen
  en een vlindertje dat stoeit
  Heldere regendruppels
  Een blijde zonneschijn
  Wees tevree met kleine dingen
  En je zult gelukkig zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap