Geloven in gebed: 3 dingen die we kunnen leren van koning Josafat

04

jan

Renske Tijhof

“Eerst zien, dan geloven!” Een veelgehoorde en logische uitspraak. Geloven is makkelijker wanneer je zicht hebt op datgene waar je in gelooft, maar eigenlijk zou ik het eens willen omdraaien: “Eerst geloven, dan zien!” In de Bijbel lezen we over koning Josafat, een koning die deze manier van denken aardig onder de knie had. Waar ik het vaak nog lastig vind om te geloven in mijn gebed, om te vertrouwen op God, heeft koning Josafat hier geen last van. Wat kan ik veel van deze koning leren! Vandaag wil ik jullie meenemen in het leven – en met name het vertrouwen – van Josafat.

In het 17e hoofdstuk van 2 Kronieken lezen we dat Josafat koning van Juda werd. Josafat diende God en niet Baäl. God was daarom met hem.

De Heer zorgde ervoor dat hij machtig was. Heel Juda gaf geschenken aan koning Josafat, zodat hij erg rijk werd. Hij was vastbesloten om te leven zoals de Heer het wil.
(2 Kronieken 17:5-6, BasisBijbel)

Toen de Moabieten, Ammonieten en anderen het land aan wilden vallen, werd koning Josafat bang. Daarmee komen we gelijk aan bij het eerste dat we van deze koning kunnen leren.

Breng het meteen bij God

Josafat werd bang en besloot de Heer om raad te vragen. In één en dezelfde zin staat het hier. Zelf ben ik geneigd om eerst veel te gaan nadenken, voordat ik mijn problemen bij God breng. En dat is eigenlijk best wel dom! God is zoveel groter dan dat ik ben, waarom zou ik zelf eerst eindeloos gaan piekeren? Op Pinterest las ik deze quote:
‘Worrying is assuming that God doesn’t know what He’s doing.”
Ik geloof zeker dat God weet wat Hij aan het doen is! Voornemen: minder piekeren, gelijk bidden!

Dank God (al voor je iets van Hem hebt gezien)

Het hele volk werd opgeroepen om te komen bidden. Mannen, vrouwen, kinderen, ze verzamelden zich op het buitenplein van de tempel van de Heer. Josafat bad:

Heer, God van onze voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob, U bent God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van U. Niemand kan het tegen U opnemen. God, wilt U nu alstublieft voor ons opkomen? Want wij kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen. Daarom vragen we U om ons te helpen.
(2 Kronieken 20: 6, 12 – 13, BasisBijbel)

God gaf antwoord en sprak via Jahaziël:

Hij zei: “Luister, bewoners van Juda en van Jeruzalem. Luister, koning Josafat. Dit zegt de Heer: Wees niet bang voor dit grote leger. Jullie hoeven niet zelf te strijden, want Ík zal voor jullie strijden. Trek morgen op. Zij zullen morgen de bergpas van Ziz beklimmen. Jullie zullen hen vinden aan het einde van het dal, bij de Jeruel-woestijn. Jullie zullen niet hoeven te strijden. Blijf daar gewoon staan. Dan zullen jullie zien hoe Ik jullie red. Bewoners van Juda en Jeruzalem, jullie hoeven niet bang te zijn. Trek morgen op en Ik zal met jullie zijn.”
(2 Kronieken 20: 15 – 17, BasisBijbel)

Wat een belofte: Jullie hoeven niet zelf te strijden, want Ík zal voor jullie strijden! Het eerste dat koning Josafat deed, was God danken. Hij boog zich op de grond neer en dankte God, de rest van het volk volgde zijn voorbeeld. Samen aanbaden ze God. Een aantal Levieten stond op om te zingen en de Heer zo te prijzen. Dit alles terwijl er nog niks gewonnen was, maar Josafat vertrouwde op God en geloofde dat Hij zou doen wat Hij beloofd heeft!

Handel uit vertrouwen

Nadat het volk naar de woestijn getrokken was, overlegde Josafat met zijn mensen. Wat er vervolgens gebeurt, is heel bijzonder. Josafat neemt een besluit dat zonder eindeloos vertrouwen op God niet genomen zou kunnen worden.

Hij overlegde met zijn mensen en stelde toen zangers op die de Heer prezen met een lied. Zij liepen voor de gewapende mannen uit. Ze zongen: “Prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig.”
(2 Kronieken 20: 21, BasisBijbel)

De koning stelt eerst aanbiddingsleiders op, voor de gewapende mannen! Als hij er niet zeker van zou zijn dat God hen zou helpen, zou dit ontzettend dom zijn. Maar Josafat vertrouwt op God en zijn vertrouwen is volkomen terecht. God helpt hem door de strijd!

Aan de slag!

God wil ook jou door de strijd helpen! Wanneer je ergens bang voor bent, denk dan eens aan koning Josafat en probeer op God te vertrouwen zoals hij deed:

1. Breng het meteen bij God
2. Dank God (al voor je iets van Hem hebt gezien)
3. Handel uit vertrouwen

Deel deze overdenking

 1. Alexandra schreef:

  Wat ‘n mooie, praktische les uit een bijbelgedeelte dat ik al jaren niet meer gelezen heb!

 2. Noémi schreef:

  Fijn om te zien hoe mooi het oude testament eigenlijk ook is!

 3. Bertina schreef:

  Wow prachtig! Zo waar! Dank je wel!

 4. Christa schreef:

  Mooi!

 5. Kim schreef:

  Dankjewel ????

 6. Ina Beverwijk schreef:

  Wat mooi om te lezen! XX Ina

 7. GineKe schreef:

  Prachtig Renske! Wat mooi dat jij dit aan mij (en ons) leren mag. ❤️

 8. Guillian schreef:

  Alle eer en glorie aan onze Almachtige God die ons Jezus heeft gegeven, het is volbracht!

 9. Geraldine schreef:

  Het woord van God is prachtig,is meer waard dan diamant en andere juwelen. Zo zuiver.
  Vol met raad en advies.

  Dank U Heer.

 10. Ron schreef:

  Geloofsgroei komt met de jaren en is een proces tussen de Heere en ons. Het duurde een tijd voordat ik de gebeden kon loslaten in het vertrouwen dat God luistert en hoe dan ook er naar handelt.
  Mooi voorbeeld 2 Kronieken 17.

 11. Lia van Weerden schreef:

  Wat weer mooi omschreven. Duidelijk
  Je kunt er mee aan de slag..

 12. Lia van Weerden schreef:

  Weer mooi uitgelegd.
  Je kunt er mee aan de slag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap