Geloof in de toekomst van de kerk

16

okt

Neeltje

Geloof in de toekomst van de kerk – dat is het thema van de Open Doors dag 2017. Elk jaar komen duizenden christenen bij elkaar om stil te staan bij de vervolgde kerk. De verhalen krijgen een gezicht door vervolgde christenen die naar Nederland komen om hun verhaal te doen. Dit jaar wordt de Open Doors dag gehouden op 4 november in Utrecht. Ga jij ook?


Getuigenissen van vervolgde christenen, het kan ons diep raken. Het is een wereld die wij niet op die manier kennen. Gelukkig maar. We kunnen ons niet voorstellen hoe het is om ondergronds kerk te houden of in het geheim je Bijbel te moeten lezen. Toch zijn wij, als christenvrouwen, verbonden aan deze mensen. Ze maken namelijk deel uit van hetzelfde lichaam van Christus.

In Hebreeën 13: 1-8 staat:

1. Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. 2. Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het wisten. 3. Denk aan de gevangenen, alsof jullie zelf met hen gevangen zaten. Denk aan de mensen die worden mishandeld. Vergeet niet dat jullie hetzelfde kan overkomen! 4. Denk eraan dat het huwelijk iets kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen. 5. Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten’. Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen.’ 7. Zorg goed voor jullie leiders in de gemeente, want zij hebben jullie Gods woord geleerd. Let goed op hoe ze leven en neem hun geloof als voorbeeld voor jezelf. 8. Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde. (BasisBijbel)

Vandaag staan we stil bij vers 3:

Denk aan de gevangenen, alsof jullie zelf met hen gevangen zaten. Denk aan de mensen die worden mishandeld. Vergeet niet dat jullie hetzelfde kan overkomen!

Een aantal maanden geleden werden drie jonge mannen gedoopt in mijn gemeente. Ik ben lid van een ICF-gemeente in Utrecht waar veel vluchtelingen en asielzoekers komen. Eén van de mannen, Hamid (schuilnaam), vertelde zijn getuigenis. Hij woont in het asielzoekerscentrum en werd toen hij in Nederland kwam op een gang geplaatst met mensen uit het land waar hij vandaan komt, Iran. Logisch toch? Voor hem was het een kwelling. Hij woonde namelijk als christen tussen moslims, iets waar ze in het asielzoekerscentrum geen rekening mee hielden. Helaas werd zijn christelijke identiteit door hen niet geaccepteerd.

Op een dag werd hij met een mes in zijn buik gestoken. Het feit dat hij christen is kostte hem wat. Gelukkig stond hij daar, voorin in de kerk, en kon hij zijn verhaal doen. Het was een geloofsgetuigenis dat diepe indruk maakte!

Vervolging: het gaat vaak gepaard met lichamelijk geweld. Niet alleen het fysieke lichaam is hier echter in het geding. Ook het lichaam van Christus, waar jij en ik onderdeel van uitmaken als we in God geloven.

We kunnen aan vervolgde christenen denken en voor hen bidden. De tekst van vanmorgen zegt: denk aan deze mensen die worden mishandeld en gevangen zitten, alsof je zelf in die positie zou zitten. Het roept op tot bezinning. Wat zou jij gedaan hebben als je in Hamids plaats had gestaan? Zou je jouw christelijke identiteit verzwijgen? Je kunt er namelijk heel wat problemen mee voorkomen. Of sta je voor wie je bent: een dochter van God? Met dat getuigenis loop je in ons land waarschijnlijk geen gevaar, voor ons gelden deze vormen van vervolging niet. De tekst gaat vervolgens verder: ‘Vergeet niet dat jullie hetzelfde kan overkomen!’  Ik hoop, als dat zou gebeuren, dat jij en ik hetzelfde zullen doen als Hamid: niet op te houden uit te spreken wie God is! Dan kunnen we samen met vervolgde christenen geloven in de toekomst van de kerk!

Aan de slag!

Vandaag wil ik jullie vragen mee te bidden voor de vervolgde kerk. Open Doors brengt iedere maand een gebedskalender uit. Voor vandaag staat er het volgende:

Iran (nummer 8 op de ranglijst christenvervolging):
Pastor Kouroush (schuilnaam) leidt een online kerk voor geïsoleerde christenen in Iran. Zijn computer is zijn ‘kansel’ en zijn telefoon het ‘kantoor’ waar hij pastorale gesprekken voert. Christenen nemen deel aan online kerkdiensten en kunnen pastor Kouroush bellen. Bid voor pastor Kouroush en zijn gemeenteleden.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Heel erg bedankt Neeltje ♥️?? zullen er voor bidden ??.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap