Geestelijk in conditie blijven? 4 tips voor een gezond geloofsleven!

26

jun

Marijke Gootjes-Verhoeve

Onze gezondheid is belangrijk. We willen graag lichamelijk en geestelijk in conditie blijven. Leefstijlcoaching speelt daarop in en is momenteel enorm populair. Maar ‘geestelijke gezondheid’ is meer dan ons mentale welbevinden; het betreft ook ons geloofsleven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons geloofsleven in conditie blijft?

Een (on)gezonde levensstijl

Een ongezonde levensstijl beïnvloedt onze fysieke- en mentale gezondheid negatief. Door een slecht voedingspatroon en te weinig beweging kunnen gezondheidsproblemen toenemen. Uiteindelijk kan een ongezonde levensstijl zelfs leiden tot de dood. Leefstijlcoaching richt zich op het maken van gezonde(re) keuzes.

Als onze geestelijke levensstijl ongezond is, heeft dat ook een negatieve invloed en kan dat leiden tot de dood. Maar er is hoop: ‘leefstijlcoaching voor het geloof’, waardoor we geestelijk in conditie blijven!

Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.
– 1 Timoteüs 4:7b-8 (NBV21)

Leefstijlcoaching voor het geloof?

Paulus moedigt je aan om jezelf te trainen in ‘godsvrucht’. Dat betekent dat het zichtbaar is dat je God toegewijd bent. Het betreft ‘het in vorm brengen en/of houden van onze geestelijke conditie’ en is nuttig voor nu, maar ook voor de toekomst (1 Timoteüs 4:10). 

Bij leefstijlcoaching gaat het om gezonde voeding, voldoende rust, veel bewegen en het vermijden van stress. Deze vier principes kunnen we ook toepassen op ons geloofsleven:

1. Elke dag gezond voedsel eten en voldoende water tot je nemen

Om geestelijk in conditie te blijven is het noodzakelijk om ‘geestelijk voedsel’  en ‘levend’ water tot ons te nemen . Daarmee wordt zowel Jezus, de heilige Geest, als het Woord van God bedoeld (Johannes 6:32-58, 7:37b-39a en Matteüs 4:4b). Door je elke dag te vullen met Woord en Geest, ben je beter in staat om te leven volgens Gods leefregels. Om standvastig te blijven in het geloof tot Jezus komt (2 Tessalonicenzen 3:5).

2. Tijd nemen voor rust

Voldoende rust nemen is essentieel voor een gezond geloofsleven. Rust is nodig voor (geestelijk) herstel, maar ook om Gods stem te verstaan. Jezus zocht telkens de rust op bij de Vader, en God reikt ons een keer per week een rustdag aan; een dag om op adem te komen in Gods aanwezigheid (Leviticus 23:3, Jesaja 58:13-14a).

3. Beweging

Geloven is niet bedoeld om stil te zitten; het gaat om een levensstijl van ‘wandelen’! We zijn onderweg en mogen ‘meebewegen’ met God en gaan waar Hij ons leidt. Tegelijk betekent het ‘wandelen met God’ ook doen wat Hij van ons vraagt vanuit Zijn Woord. Denk bijvoorbeeld aan de principes vanuit de Bergrede: rechtvaardigheid, vrede zaaien, zachtmoedigheid en nederigheid (Mattheüs 5-7).

Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
– Psalm 86:11 (NBV21)

4. Vermijden van stress

Er zijn veel dingen die ons stress kunnen geven: verleidingen, drukte, zorgen. Jezus heeft op het kruis alle lasten gedragen (1 Petrus 2:4, Jesaja 53), zodat wij in vrijheid kunnen leven (Galaten 5:1). Hij geeft ons Zijn vrede.

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
– Filippenzen 4:6-7 (NBV21)

Een levensstijl waardoor we geestelijk in conditie blijven

In 1 Samuel 4:18 lezen we over priester Eli. Het lijkt erop dat het hem niet gelukt is om geestelijk in conditie te blijven… Hij had veel goede dingen gedaan, maar verzuimde om zijn zonen aan te spreken op hun goddeloze, zondige gedrag. Er staat dat hij dik geworden was en op een bankje zat; letterlijk een ongezonde levensstijl. Zijn leven eindigt triest.

Dat kan anders! De vier praktische tips uit de leefstijlcoaching laten ons zien hoe we geestelijk in goede conditie blijven. Maar waar lijfstijlcoaching vooral ik-gericht is, is geloven nooit alleen voor onszelf bedoeld. Het gaat om het geestelijk welzijn van iedereen en dat Jezus door onze levens heen verheerlijkt wordt. 

Aan de slag!

Met welk van de vier principes heb je moeite als het gaat om een gezond geloofsleven, zodat je geestelijk in conditie blijft? Hoe zou je dat anders willen doen? Als je concreet aan de slag wilt, is het goed om een ‘trainingsschema’ te maken, om te bepalen hoe je dat in stapjes wil gaan aanpakken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap