Eva: omarm het vrouw zijn!

24

jan

Nathanja

Vandaag neem ik je mee in het leven van Eva, geïnspireerd door het boek ‘Twaalf buitengewone vrouwen’ van John MacArthur. Omarm het vrouw zijn! Eva is de kroon op de schepping. Zij is rechtstreeks gemaakt door de hand van God. John zegt in zijn boek: “Onthoud, Eva was niet uit stof gemaakt, zoals Adam, maar zorgvuldig ontworpen uit levend vlees en bloed. Adam was gezuiverde modder; Eva was een glorieuze zuivering van de mensheid zelf.”

Haar naam is Eva

Voor de zondeval was Eva volledig smetteloos. Het beeld van een prachtige vrouw, zoals God dat bedoeld had. We weten niet veel over Eva. We weten niet hoeveel kinderen ze had, wanneer ze is gestorven of hoe ze eruit zag… Maar misschien is dat ook helemaal niet zo belangrijk.
Hoe mooi ze ook geweest moet zijn, we zien vooral de focus op haar dienst aan haar Schepper en haar man. Wél weten we veel over haar schepping:

Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij naam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
– Genesis 2:21-25 (HSV)

Matthew Henry schrijft de volgende woorden over dit scheppingsverhaal: “De vrouw was gemaakt uit een rib uit de zij van Adam; niet gemaakt uit zijn hoofd om over hem te heersen, noch uit zijn voeten om door hem vertrapt te worden, maar uit zijn zij om zijn gelijke te zijn, onder zijn arm om beschermd te worden en vlak bij zijn hart om geliefd te zijn.”

Omarm het vrouw zijn!

In de tegenwoordige tijd worden wij vrouwen aangemoedigd om onafhankelijk te zijn en onze eigen boontjes te doppen. Ik daag je vandaag uit om de Bijbel in te duiken en te ontdekken wat Gods ontwerp voor de vrouw echt is. Het zou toch zonde zijn om het leven door te gaan als vrouw en nooit te hebben onderzocht wat Gods intentie met jouw vrouwelijkheid is?

We hoeven niet bang te zijn om te erkennen dat er weldegelijk grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn en dat we geschapen zijn met verschillende krachten. We hoeven dit niet als bedreiging te zien, maar juist als uitnodiging om dieper in onze bestemming te stappen. Ontdek wat Gods Woord hierover zegt en hoe wij als man en als vrouw, apart van elkaar, een deel van God mogen weerspiegelen. Omarm het vrouw zijn!

Aan de slag!

Ik heb een aantal teksten voor je verzameld over het ‘vrouw zijn’: Spreuken 31, Spreuken 18:22, Colossenzen 3:18-19, 1 Petrus 3:7, Efeziërs 5:22-23 en 1 Timoteüs 2:11-15.

Maar ik moedig je aan om vooral ook zelf op onderzoek te gaan in het Woord en in gebed. Ontdek hoe prachtig God jou geschapen heeft en wat het betekent om een vrouw naar Gods hart te zijn! 

Bron: Twaalf buitengewone vrouwen – John F. MacArthur

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap