Elke dag Koningsdag

27

apr

Stefanie

Driemaal hoera voor onze koning: “Hoera, hoera, hoera!” Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn verjaardag. Dit vieren we natuurlijk ieder jaar met koningsdag. Ik houd ervan! Nederland kleurt rood, wit, blauw en oranje. De koning en zijn gezin worden ieder jaar feestelijk onthaald in een stad en de straten staan vol met juichende mensen die een glimp van de koning op willen vangen. Al zwaaiend en roepend proberen ze de aandacht van de koning te krijgen. Dit tafereel doet me heel erg denken aan een verhaal uit de Bijbel waarbij Jezus feestelijk wordt onthaald als koning van de Joden.

Ze (Jezus en zijn leerlingen) kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren bij Betfágé en Betanië aan de voet van de Olijfberg. Jezus stuurde twee van zijn leerlingen naar het dorp. Hij zei tegen hen: “Ga naar dat dorp daar. Zodra jullie het dorp in komen, zullen jullie een jonge ezel vastgebonden zien staan. Daar heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het dier los en breng het hier. En als iemand tegen jullie zegt: ‘Wat doen jullie daar?’ dan moeten jullie zeggen: ‘De Heer heeft het dier nodig. Hij stuurt het zo snel mogelijk terug.’ ” Ze gingen naar het dorp en zagen langs de weg een jonge ezel vastgebonden staan bij een deur. Ze maakten het dier los. Een paar mensen die daar stonden, zeiden: “Waarom maken jullie dat ezeltje los?” Ze antwoordden zoals Jezus tegen hen had gezegd. Toen lieten ze hen hun gang gaan.

Ze brachten het ezeltje naar Jezus en legden hun mantels er op. Toen ging Jezus op de ezel zitten. En heel veel mensen spreidden hun mantels uit op de weg. Andere mensen trokken takken met bladeren van de bomen en legden die op de weg. En de mensen die voor Jezus uit liepen en achter Hem aan kwamen riepen: “Hosanna! (= ‘Red toch!’) Gods zegen op de Man die door de Heer is gestuurd! En Gods zegen op het koninkrijk dat nu komt, het koninkrijk van onze voorvader David! Ze dachten dat Jezus hen nu van de Romeinen zou bevrijden en de nieuwe koning zou worden. Hosanna in de hoogste hemel!” 

(Marcus 11:1-10)

Je moet je voorstellen dat de Joden al enorm lang uitzagen naar een Messias en naar de bevrijding van Jeruzalem. Deze verwachting is gebaseerd op profetieën van onder andere de profeet Jesaja en Zacharia.

De Heer zegt: “Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! Kijk, jullie koning komt naar jullie toe.
Hij is rechtvaardig en Hij zal jullie redden. Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel.
(Zacharia 9:9)

De Joden kenden deze profetieën en wisten dus dat er iemand zou komen om hen te redden. Jezus had inmiddels al heel veel wonderen gedaan. Hij stond vast en zeker in de wijde omtrek bekend als een heel wijs en bijzonder persoon. Ik denk dat er veel over deze bijzondere man werd gesproken en dat bijna iedereen wel over Hem had gehoord. Het is dus logisch dat de Joden verwachtten dat Jezus hun koning zou worden en hen zou bevrijden.

Net zoals het onthaal van koning Willem-Alexander altijd op tv wordt uitgezonden, kan ik dit stukje tekst als een soort tv uitzending laten afspelen in mijn hoofd. Ik zie dan een juichende menigte voor me die danst, springt, juicht en roept. Mensen die zich naar voren dringen om een glimp van de Koning op te vangen, Hem misschien wel een handje te geven of Hem even aan te raken. Ze zwaaien met palmtakken (palmtakken verwijzen naar overwinning). Iedereen is vrolijk en het is een groot feest, want ze verwelkomen een Overwinnaar, een Redder, hun Koning! Het verliep toch net even anders dan ze zich hadden voorgesteld. Jezus werd niet gekroond tot koning, in plaats daarvan werd hij juist gevangengenomen en gekruisigd. Dat is niet bepaald wat de Joden zich hadden voorgesteld toen ze Jezus een tijdje daarvoor feestelijk onthaalden. Toch weten wij dat Jezus uiteindelijk wel Overwinnaar, Redder en Koning is. Jezus is dé Koning, Jezus is onze Koning, Jezus is jouw Koning! Deze Koning blijft niet op afstand staan, Hij wil een persoonlijke relatie met je. Hij is niet onbereikbaar, net zoals koning Willem-Alexander. Deze Koning is anders. Hij verlangt ernaar dat je Hem elke dag weer verwelkomt in je leven, dat je Hem betrekt bij je dagelijkse bezigheden. Als je dat doet, is het eigenlijk elke dag Koningsdag!

Aan de slag!
Hoe verwelkom jij de Koning? Ben je net als de Joden en zie je ernaar uit om een glimp van Hem op te vangen en ‘ontvang’ je Hem vol blijdschap? Of heb je er eigenlijk niet zoveel behoefte aan en loop je jouw ontmoeting met de Koning telkens mis? Als je dit wilt veranderen, wil ik je aanmoedigen om je dag heel bewust met Jezus te beginnen. Nodig Hem uit, verwelkom Hem, dank Hem dat Hij de Overwinnaar en Redder is en betrek Hem bij de dingen die je vandaag te doen staan. Maak er een mooie Koningsdag van! Ook leuk: plaats onderstaande afbeelding op Instagram. Tag je ons met #zijlacht?


Deel deze overdenking

 1. Martha van der Veen schreef:

  goedemorgen Stefanie

  Mooi de vergelijking van Koningsdag en Jezus
  Ik geniet altijd met volle teugen van deze feestelijke dag
  Mensen zijn blij lopen op straat die saamhorigheid
  De vlag gaat uit de muziek van kinderen met fluit en trompet

  En ja als je dan een glimp van de Koning ziet dan maakt het je dag superblij
  zo zie ik het voor mij
  Koning Jezus je wil Hem aanraken
  Dichterbij komen en Hossana roepen
  Het weerzien met Jezus wat moet dat een mooie koningsdag zijn .
  Mijn ogen beginnen te stralen
  Oog in oog met Jezus

  Die dag gaat komen de Koning komt ……….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap