Een daad van toewijding: een vrouw zalft de voeten van Jezus

06

apr

Gastblogger

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Heb jij iets bijzonders gedaan in deze periode om te laten zien of extra te gedenken wie God voor je is? In Markus 14 komen we een vrouw tegen die wel heel ver gaat om haar liefde aan Jezus te tonen. Niet alleen trotseert ze de blikken van het kritische gezelschap, maar ze giet er ook voor een jaarloon aan nardus-olie doorheen. Jezus prijst haar om haar daad van toewijding.  

Markus 14 is onderdeel van het lijdensevangelie, het zijn de hoofdstukken die de opmaat vormen naar de dood van Jezus.

Daad van toewijding

Er worden drie scènes geschetst. De eerste verzen vertellen over hoe de Farizeeën plannen maken om Jezus te doden. Dat Jezus uit de weg geruimd moet worden is duidelijk, maar om onrust te voorkomen onder het volk mag dit niet op het feest gebeuren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bezoek van Judas Iskariot aan de leiders van het volk, die een mogelijkheid biedt om hun plannen waar te maken.
Middenin lezen we dan het verhaal van de vrouw die Jezus’ voeten zalft: 

Toen hij in Bettanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit.

Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 
– Markus 14: 3-9 (NBV)

Een jaarloon 

Alle evangeliën beschrijven het verhaal van deze vrouw die olie over Jezus uitgiet (vgl. Mattheüs 26:1-16, Lucas 7:36-50 en Johannes 12:1-8), hoewel de details in de vertellingen verschillen. Johannes identificeert de vrouw als Maria, de zus van Lazarus die door Jezus uit de dood is opgewekt. In het verhaal van Markus blijft haar identiteit onbekend. In elke vertelling wordt genoemd dat het om een zeer kostbare olie gaat die de vrouw uitgiet over Jezus. Marcus noemt een bedrag van 300 denarie, wat bijna een jaarloon is in die tijd.
Wat een geld voor deze eenmalige daad van toewijding! Begrijpelijk toch dat de omstanders verontwaardigd reageren?! Wat wel opvallend is, is dat het hen meer lijkt te deren dat er olie wordt verspild, dan dat ze zich druk maken om het kostbare leven van Jezus.
Hebben ze het dan echt niet door? 

Profetische lading 

Het verhaal vindt plaats in het huis van Simon, zo’n 3 kilometer van Jeruzalem. Wie de omstanders zijn is niet duidelijk, misschien zijn het de discipelen of gasten van Simon. Is hun boosheid oprecht en maken ze zich druk om de armen of is er meer aan de hand? Vinden ze het misschien ongepast?

Het wordt niet met zoveel woorden genoemd, maar het is opmerkelijk dat dit een zalving is met kostbare olie. In het Oude Testament werden koningen gezalfd met olie om hen te markeren als de door God gezondene. Het lijkt wel alsof deze daad van toewijding van de vrouw een profetische lading krijgt. Indirect wijst deze vrouw Jezus aan als de koning van de Joden. Ze herkent Hem als de Messias, de gezalfde. Tegelijkertijd duidt Jezus haar daad van toewijding als een zalving voor zijn begrafenis die op handen is.  

Eervolle vermelding 

Wat is het bijzonder dat deze vrouw in een wereld van mannen met slechte plannen en kritische opmerkingen wél doorheeft wat er aan de hand is. Wat heeft ze een moed.
Jezus prijst haar voor haar goede daad op het juiste moment. Hij weet haar liefde op waarde te schatten. Het gaat niet om de olie, het gaat om het hart van waaruit zij dit doet. Hij neemt het voor haar op en stelt haar in het gelijk. Ik kan me voorstellen dat het Jezus goed heeft gedaan op dat moment. Ook bijzonder in het verhaal is dat Jezus voorziet dat er over haar zal worden gesproken als zijn verhaal eeuwen daarna verteld zal worden.
Deze overdenking getuigt daarvan. Vrouwen over de hele wereld vinden moed en troost in haar verhaal.  

Wat ik heb, geef ik graag 

Hoe uit jij je liefde voor Jezus? Zijn het de omstanders of de kritische stemmen in je eigen hart die het moeilijk maken? Je wilt hard meezingen, maar iedereen kijkt. Je zou iets willen vertellen over God, maar je durft het niet. Vanuit een grote liefde voor Jezus deed deze vrouw wat haar hart haar ingaf.
Er is een lied van Aiona dat het mooi verwoordt: ‘Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer!’

Ik hoop dat je vandaag geïnspireerd raakt door de daad van toewijding van deze vrouw.  

Aan de slag!  

  • Luister naar dit lied.
  • Met welke daad van toewijding kun je vandaag laten zien dat je van Jezus houdt? 


Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Martina Fraanje, oud-blogster van Zij Lacht.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap