9 bemoedigende woorden in de troonrede van Jezus

19

sep

Dorine

Vandaag rijdt de glazen koets door de straten van Den Haag. De koning en de koningin op hun mooist gekleed, zwaaiend naar alle nieuwsgierige mensen en kinderen die een glimp van het koninklijk paar willen opvangen! De troonrede ligt klaar, de kabinetsplannen voor het aankomende jaar voor zover als dat dit bekend is. Ik ben benieuwd naar de inhoud van de troonrede van dit jaar. Het voelt voor mij soms alsof er meer tijd gaat zitten in het bespreken of ze wel met elkaar door één deur kunnen dan in het met elkaar praten over de koers die we als Nederland moeten gaan varen. Ongeveer 2000 jaar geleden liep Jezus door Galilea heen. Hij zat niet in een gouden en ook niet in een glazen koets, maar Hij wandelde en een grote menigte liep achter Hem aan. Samen klommen ze de berg op en daar gaf Jezus zíjn troonrede.

In Matteüs vijf, zes en zeven staat de Bergrede van Jezus. In deze blog noem ik het de troonrede, omdat het een uiteenzetting is van het Koninkrijk van God in deze wereld. Wat er allemaal in deze hoofdstukken staat is pittig, ik durf zelfs te zeggen dat wij uit onszelf niet in staat zijn om ons hieraan te houden! Gelukkig wist Jezus dat de Heilige Geest zou komen om onze zwakheden aan te vullen en door ons heen de wereld glimpen van het Koninkrijk van God te laten zien. Het mooie is dat Jezus Zijn troonrede begint met negen bemoedigingen. In elke zin laat God zien dat er een plek, een beloning is in Zijn koninkrijk wanneer je Hem volgt. Het gaat hier dan niet om het koninkrijk dat hier op aarde door ons heen aanwezig is, maar om het nieuwe koninkrijk dat Jezus hier op aarde zal maken wanneer Hij weer terug komt.

9 bemoedigende woorden uit de troonrede van Jezus

Naar Matteüs 5

1. Het is goed als je begrijpt dat je God nodig hebt

Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk van God mogen binnengaan. (vers 3)
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (vers 3, SV) 

In de Statenvertaling staat het iets beter uitgelegd: ‘zalig zijn de armen van geest’. Dit betekent dat je van jezelf niks meebrengt, dat je volledig afhankelijk bent van God. Dan zal je het Koninkrijk van God mogen binnengaan.

2. Je zal worden getroost

Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent. Want je zal getroost worden. (vers 4)

Dit vers klinkt een beetje rot, is het heerlijk om altijd verdrietig te zijn? Natuurlijk niet, het gaat om verdrietig zijn om de wereld, verdriet om de mensen in de wereld die Jezus niet kennen, om het goddeloze in deze wereld, om het onrecht wat er helaas ook in de kerk is. Maar er komt een dag dat Jezus Koning is en er geen onrecht en ongeloof meer zal zijn!

3. Je zal een plek krijgen op de nieuwe aarde

Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent. Want dan zul je de aarde erven. (vers 5)

Dit zien we in het leven van Jezus terug. Hij was liefdevol, vriendelijk en geduldig. Wees op die manier liefdevol, vriendelijk en geduldig naar je naaste, dan zal je een plek krijgen op de nieuwe aarde.

4. Je honger zal gestild worden

Het is heerlijk voor je als je honger en dorst hebt naar rechtvaardigheid. Want je honger zal gestild worden. (vers 6) 

Honger en dorst hebben naar iets betekent dat je echt ergens naar verlangt. Je verlangt ernaar dat armoede, ziekte en pijn verdwijnen. Het is een verlangen dat ervoor zorgt dat je je inzet en opkomt voor Gods gerechtigheid. Dan zal er een dag aanbreken waarop er geen armoede, ziekte en pijn meer zal zijn.

5. God zal met je begaan zijn

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. (vers 7, SV)

In de BasisBijbel staat vriendelijkheid in plaats van barmhartigheid, maar barmhartigheid is een omvattender woord. Barmhartig zijn is innerlijke bewogenheid, een intens meeleven met je medemens. Het bekendste voorbeeld hiervan is de barmhartige Samaritaan. Als je zo begaan bent met anderen zal God ook zo begaan zijn met jou.

6. Je zal God zien

Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien. (vers 8) 

Hier wordt meer bedoeld dan dat je netjes op zondag naar de kerk gaat. God vraagt van ons dat we rein zijn en in relatie met Hem leven. Dan zullen we Hem zien.

7. Je zal ‘kind van God’ worden genoemd

Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zul je ‘kind van God’ worden genoemd. (vers 9)

Hier staat vrede proberen te maken en te bewaren. Dit zijn twee werkwoorden, we moeten actief hiermee bezig zijn. Dan zullen de mensen zien dat we bij God horen.

8.  Je mag kiezen voor de gerechtigheid

Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd omdat je leeft zoals God het wil. Want je zal het Koninkrijk van God mogen binnengaan. (vers 10) 

Dit is moeilijk. Je moet niet je ogen sluiten voor ongerechtigheid, omdat je bang bent voor de weerstand die het kan geven. Kies voor de gerechtigheid en dan mag je Zijn Koninkrijk binnen gaan!

9. Je zal beloond worden

Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in Mij gelooft. Wees er blij over. Want je zal er in de hemel een grote beloning voor krijgen. Want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd. (vers 11) 

Jezus sluit zijn troonrede af. Moet je lijden om Gods gerechtigheid, omdat je het evangelie verspreidt, omdat je goed doet aan een ander, omdat je leeft zoals God het wil en je wordt hierom uitgelachen, of belachelijk gemaakt, of misschien nog erger vervolgd en gemarteld? Dan zegt Jezus: wees er blij om, want straks wanneer Ik mijn eeuwig Koninkrijk hier op aarde gevestigd hebt, zal je een grote beloning ontvangen!

Aan de slag!

Laten we aankomend jaar gaan voor de troonrede van Jezus. Zijn woorden zijn een bron van leven en zullen ons en de mensen om ons heen opbouwen en verrijken. Bid samen met mij en honderden andere vrouwen vandaag het volgende gebed.

Onze hemelse Vader,
laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen.

Laat uw Koninkrijk komen.
Laat op aarde worden gedaan wat Ú wilt,
net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wilt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
Vergeef ons wat we verkeerd doen,
net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.

En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht
en alle hemelse majesteit,
tot in eeuwigheid.

Amen. Zo is het!

(Matteüs 5:9-13)

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Bedankt Dorine voor deze mooie blog! Ik kan weer aan de slag, maar met Gods Hulp!! ?

 2. Isabella schreef:

  Bedankt. Mooie krachtige boodschap om prinsjesdag te beginnen. ( ik had er nog niet aan gedacht dat het prinsjesdag was?)

 3. Bep schreef:

  Zo’n geweldige troonrede zullen we vandaag niet krijgen Dorine. De vrede in je hart die je voelt na deze troonrede zal er vandaag beslist niet zijn. Er zal veel gemopper volgen omdat mensen niet of te weinig tegemoet gekomen worden. Wat mogen we dan dankbaar zijn dat we alvast een glimp van Gods koninkrijk mogen laten zien.Dus goed luisteren en leven naar Jezus’ troonrede. Gezegende dag vandaag!

 4. carola schreef:

  AMEN! ZO IS HET!
  Bedankt lieve Dorine, kunnen we allemaal naar uitzien naar meer zichtbaarheid van Gods Koninkrijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap