Waarom stierf Jezus aan het kruis? De realiteit van Goede Vrijdag

19

apr

Maartje Kok

Waarom stierf Jezus aan het kruis? Pas las ik een Instagrampost waarop stond geschreven: ‘You’re worth dying for.’ Zou dit betekenen dat wij het waard waren om voor te sterven, dat we prachtig en geweldig waren? Zelfs zoveel waard om voor te sterven? Stierf Jezus aan het kruis omdat wij het waard waren? Paulus geeft in de Romeinen-brief duidelijk antwoord op deze vraag. Hij schildert met woorden de radicaliteit van de realiteit van Goede Vrijdag.  

God zag dat het goed was toen Hij ons schiep naar zijn evenbeeld. Totdat wij ons van Hem afkeerden en onze eigen weg gingen. Daar waar wij eerst de glorie van God op het oog hadden, zochten we nu onze eigen verlangens en hebben de zonde de wereld in gebracht. In de brief aan de Romeinen omschrijft Paulus wie wij eigenlijk zijn zónder God. Heb je deze verzen weleens hardop gelezen? Dit zijn we zónder God. Zo spreekt zijn Woord over ons:  

“Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog,  addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.” 
(Romeinen 3: 9-18, HSV)   

Wat is Gods reactie op onze zonde? Toorn. Omdat Hij rechtvaardig, heilig en liefdevol is, kán Hij de zonde niet ongestraft laten. Hij haat de zonde. We verdienen de straf, of we dat nu willen of niet.
Is zijn toorn onterecht? Nee. Hij vertelde ons om Hem boven alles lief te hebben, maar wij wezen Hem af. Het is geen roekeloze toorn, maar een reactie op onze zonde die volmaakt terecht is, omdat God rechtvaardig en liefde is. Maar, die toorn die op óns zou moeten neerkomen komt op Iemand anders neer, lees maar verder..  

God toont zijn liefde 

Paulus gaat nog verder in hoofdstuk 5, hij komt bij de climax en verlossing en zegt: “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.”
(Romeinen 5: 6-9, HSV)  

We konden niks terug geven en het niet verdienen. Toch toonde God zijn liefde aan ons. Onverdiende goedheid. Het sterven van Jezus voor onze zonden was een bevestiging van Gods liefde. Die liefde is alles overstijgend. We waren het niet waard om voor te sterven, in de zin van dat wij geen ‘goed mens’ waren, zoals er in Romeinen 3 staat geschreven. Het was God de Vader die Zijn liefde bevestigt in het zenden van zijn Zoon, ondanks wie wij waren voor Hem. Dat maakt zijn liefde nog groter en geeft nog meer verwondering! 

Wat zien we aan het kruis? 

Aan het kruis zien we hoe diep onze zonde is en hoe groot de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn Vader is. Hij koos de weg die Hij niet had hoeven gaan omdat Hij volmaakt en zonder schuld is, Hij koos onze weg. Jezus sidderde voor dit moment. Doodsangsten stond Hij uit in de tuin van Getsemane. Jezus sprak:  

“Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze  drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.”
(Mattheüs 26: 38-39, HSV)  

Hij deed het omdat de Vader het wilde, God wilde de schuld verzoenen en er was geen andere weg dan de weg van het kruis. De drie-enige God hield woord. Vol trouw, liefde en heiligheid. Hij laat zien dat Hij is gekomen om te zoeken én zalig te maken degenen die verloren zijn. Aan het kruis draagt Christus de zonde van de ‘Romeinen 3-mensen’. Hij neemt de toorn van God over de zonde op zich voor hún. Voor mij. De toorn die op mij had moeten komen heeft Jezus gedragen. Hij stierf voor mij toen ik een krachteloze zondaar was om mij te verzoenen met de Vader.  

Waardevol? Ja!  

Door zijn bloed maakt Hij mij kostbaar voor God. Namelijk: heilig, rein en vergeven. Door het bloed van Jezus ben ik vol van waarde. Waarde die niet in mijzelf, maar in Jezus ligt. Hij koopt ons met zijn leven en roept: ‘Het is volbracht.’ De beker van Gods toorn heeft Híj gedronken. Hierin toont Hij de liefde voor zijn Vader en liefde voor mensen die het totaal niet verdiend hebben. Goede Vrijdag moet ons helpen niet te vergeten hoe verschrikkelijk het offer was dat moest worden gebracht voor onze schuld. Goede Vrijdag roept ons op om te zien hoe krachtig en overvloedig zijn liefde en genade is. Jezus heeft mij lief tot in de dood. Dat maakt mij vol van ootmoed en laat mij stamelen.
Zo’n groot offer voor mij, om mij bij mijn Vader thuis te brengen! Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. In Hem hebben we alles ontvangen, door Hem zijn we eeuwig geliefd. In Hem ligt onze waarde. 

Want daar is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde, 

onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. 

 (Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26) 

En nu? Aan de slag!  

 • Prijs God voor dit evangelie! 
 • Luister naar dit lied van Sela.
 • Zeg jij: Hij voor mij? Is Jezus voor jou gestorven? Geloof je zijn woorden? Als je Jezus nog niet kent, ga dan voor God op je knieën. Zie op Jezus en belijd je schuld. Lees het verhaal van de kruisiging en hoor de woorden van Johannes: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Johannes 1:29b, HSV)

Deel deze overdenking

 1. Ymke schreef:

  prachtig! Wat een boodschap op deze goede vrijdag!

 2. Rose schreef:

  Wat een prachtige boodschap om vandaag over na te denken. 🌿 Dankjewel Maartje!

 3. Helene schreef:

  Wat een mooie overdenking..!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap