De kracht van jouw getuigenis

15

jun

Tamara Bal

Als christenen zijn we geroepen om te getuigen van Christus. Zoals Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat ze getuigen zullen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de einden van de aarde, zo worden wij ook opgeroepen om te getuigen. Vandaag wil ik met je kijken naar de kracht van jouw getuigenis.

Getuigenis van de Samaritaanse vrouw

In Johannes 4:39 (HSV) lezen we: “En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb.”

Dit Bijbelvers gaat over de Samaritanen die in Sichar wonen. Voorafgaand aan dit vers vindt de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw plaats, een bekend verhaal uit de Bijbel. De Samaritaanse vrouw kwam water putten bij de bron in Sichar, een stad in Samaria, en had daar een ontmoeting met Jezus. Jezus vraagt haar om water en ze hebben een gesprek: over Jezus die levend water geeft waardoor ze nooit meer dorst zal hebben, en over haar verleden. De vrouw realiseert zich dat Jezus de Christus is en gelooft in Hem. Vervolgens gaat ze naar de stad om het aan de mensen te vertellen. 

De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe. (…) En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen die vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
– Johannes 4:28-30, 39-42 (HSV)

Twee lessen

Door de getuigenis van de vrouw werden mensen nieuwsgierig naar Jezus en veel mensen kwamen tot geloof in Hem. Terwijl ze in eerste instantie in Hem geloofden door het woord van de vrouw, hebben ze vervolgens zelf een ontmoeting met Jezus. En hierdoor geloven ze in Hem, doordat ze Hem zelf gehoord hebben en zich realiseren dat Jezus de Zaligmaker is. 

Ik leer hieruit twee lessen:

  1. De kracht van jouw getuigenis. Het is belangrijk om te getuigen van wie Jezus is in je omgeving. Door jouw getuigenis zien mensen Jezus en worden ze tot Hem aangetrokken. Jouw getuigenis kan zielen redden. In dit geval leidde de getuigenis van één vrouw ertoe dat veel mensen uit de stad gingen geloven. Denk je eens in wat jouw getuigenis kan doen in je omgeving!
  2. Het gaat om een ontmoeting met Jezus. De mensen gingen naar Jezus en kwamen er vervolgens zelf achter dat hij de Zaligmaker is, de Christus. Het bleef niet bij de getuigenis van de vrouw die hen deed geloven. Ze gingen vervolgens zelf ook nog op zoek naar een ontmoeting met Hem. Laat jouw getuigenis wijzen naar Jezus, zodat de ander het zelf kan ervaren en zelf op zoek gaat naar die ontmoeting met Jezus. Want wie een ontmoeting met Jezus heeft, kan niet anders dan erachter komen wie Hij is.

Tot slot, misschien denk je nu: maar waar moet ik beginnen? En waarvan mag ik getuigen? Een getuige deelt van wat hij of zij ziet. Begin maar met het delen over hoe jij God om je heen ziet. Deel over hoe Hij in je leven werkt. Deel over Zijn goedheid, wie Hij is, en wat je over Hem leert in de Bijbel.

Aan de slag!

Hoe kan jij vandaag getuigen over Jezus in jouw omgeving?

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Tamara, ik geraak vaak ontmoedigd door hoe mensen reageren. Wat me wel troost bied: wij zaaien en begieten, maar de Here laat groeien 1 Kor. 3:6-7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap