De kracht van het bloed van Jezus – heb jij het ervaren?

07

mei

Nathanja

Tijdens een rondje hardlopen werd ik geraakt door een pakkende zin uit de podcast die ik aan het luisteren was. Er werd het volgende gezegd: ‘Het krachtigste wat deze aarde ooit heeft aangeraakt is een druppel van het bloed van Jezus’. De podcastspreker vertelde over hoe uit Jezus’ lichaam aan het kruis water en bloed stroomde: een biologisch teken dat Jezus letterlijk stierf aan een gebroken hart. Lees vandaag mee over de kracht van het bloed van Jezus in de Hebreeën brief.

Een smetteloos offer

In de tijd van de Bijbel moest er één keer per jaar een hogepriester het heilige der heilige binnen gaan om vergeving te vragen voor de zonden van het volk. Na dit offer waren de zonde van het voorbijgaande jaar weggewassen. In de volgende verzen in Hebreeën wordt benadrukt wat het offer van Jezus heeft gedaan in vergelijking met het offer van de hogepriester. Toen Jezus het heilige der heilige binnenging door het vergieten van Zijn eigen bloed was dit een offer wat nooit meer herhaald hoefde te worden. Zijn offer is van eeuwige waarde!

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
– Hebreeën 9:12-14 (HSV)

Als het bloed van bokken en kalveren al in staat was om de mens te reinigen van zijn zonde, hoeveel te meer zal dan het bloed van onze Heer zelf ons geweten schoonwassen!? Twijfel jij nog wel eens of je wel vergeven bent? Of je zonder schroom tot God mag komen? Laat vandaag dan een herinnering zijn dat Jezus Zichzelf geofferd heeft voor jou en jou tot leven laat komen om de levende God te dienen! Hij had dit niet hoeven doen. Hij koos ervoor om voor jou te sterven. 

De kracht van het bloed van Jezus overtreft alles

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.
– Hebreeën 9:24-26 (HSV)

Het offer van Jezus overtreft alle voorafgaande offers. Het was geen bloed van dieren, het was het bloed van Zichzelf. Het was niet jaarlijks, het was eenmalig. Hij ging niet binnen in het aardse heiligdom maar in de troonzaal van God. Wat een koning volgen wij! Een koning die vol liefde Zijn eigen bloed laat vloeien voor onze redding. En Hij staat voor het aangezicht van God voor ons. Hij is er om ons te helpen en om voor ons te pleiten. Hij is er voor jou: Hij stierf voor jou en houdt van jou.

Aan de slag!

Luister het lied ‘O the blood’ van Kari Jobe.

Deel deze overdenking

  1. Marjan schreef:

    Prachtige overdenking, wat een Liefde, wat een Trouw!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap