Drie-enig God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

25

aug

Stefanie

“Luister Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” Deze tekst uit Deuteronomium is het begin van de Sjema – de Joodse geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God. Tegelijkertijd wordt er binnen het christendom regelmatig gesproken over de drie-enig God. Echt zo’n typische christelijke term waar ik voor lange tijd vrij weinig van begreep. Tot ik eens deze vergelijking hoorde: de drie-enig God kan worden vergeleken met water. Water kan verschillende vormen aannemen. Water is vloeibaar. Als het koud wordt, bevriest het en als het warm wordt, verdampt het. Toch blijft het water. Zo is het ook met God. Onze God is één, maar Hij heeft verschillende verschijningsvormen. Hij is een drie-enig God bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Onze drie-enig God bestaat dus uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik wil vandaag proberen om hierop in te zoomen.

God de Vader

Al vanaf het begin van de schepping wilde God onder de mensen zijn, Hij wilde bij hen wonen. Hij wil met ons in contact staan, Hij verlangt naar relatie. Dit zien we al terug in het Oude Testament bij het volk Israël. God wil te midden van de mensen wonen (Exodus 40:34-35). Maar met de komst van Jezus kwam God nog dichterbij. Door Jezus Christus kunnen wij God als Vader zien. In Jezus zijn wij Gods kinderen en mogen we Hem Abba (=Vader) noemen. God wil als een vader voor je zijn. Ik ken jouw situatie niet. Ik weet niet hoe jouw relatie met je vader is, maar ik weet wel dat God dé perfecte vader is. Hij overtreft onze aardse vaders in elk opzicht. God heeft jou lief, meer dan ieder ander jou liefheeft. God heeft het beste met je voor – ook al ervaar je dat misschien niet altijd zo en kan Gods wil soms ingaan tegen wat ons het beste lijkt. God wil je beschermen, koesteren, troosten en ga zo maar door… God heeft er alles voor over gehad om jou het (eeuwige) leven te geven.

God de Zoon

God kwam in de persoon van Jezus (=‘God redt’) Christus naar deze wereld om ons te redden. Hij werd een mens van vlees en bloed, net zoals jij en ik. Voortgekomen uit de maagd Maria en God zelf. Immanuël ‘God met ons’. Jezus was niet zomaar een mens, maar de perfecte gestalte van wie God is en hoe Hij is. Door Jezus kunnen we meer van God leren en kunnen we Hem beter leren begrijpen. Jezus heeft zelf tegen zijn leerlingen gezegd:

“Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.”
(Johannes 14:7, NBV)

Jezus leefde 33 jaar op aarde. Hij kent onze menselijke emoties als geen ander. Hij heeft ze namelijk zelf ervaren. In Jezus kwam God dichtbij. Hoe geweldig het ook was dat Jezus op aarde leefde, toch moest Hij deze aarde weer verlaten. Nadat Hij was opgestaan uit de dood zat zijn taak erop. De dood was overwonnen en Jezus kon terug naar zijn Vader in de hemel. Hij zegt zelfs in Johannes 16:7 dat het beter is dat Hij gaat.

“Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie sturen.”

God de Heilige Geest

Door Jezus kwam God al heel dichtbij: God met ons. God leefde letterlijk onder de mensen. Maar met de uitstorting van de heilige Geest kon God nog veel dichterbij komen. God in ons. Door de Heilige Geest staan wij in direct contact met God. De Heilige Geest maakt het mogelijk om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus Christus. Door de Heilige Geest heeft God zijn inwonende aanwezigheid voor ons mogelijk gemaakt.

Aan de slag!

Het begrip God kan soms best vaag, verwarrend en ongrijpbaar zijn. Onze God is één, maar door de verschillende “verschijningsvormen” kunnen we de veelzijdigheid en grootheid van God iets beter begrijpen. De drie-enig God maakt dat we een duidelijker beeld van God kunnen vormen, Hij openbaart zichzelf op verschillende manieren.

Dank God dat Hij jouw Vader wil zijn. Dank Hem voor zijn zoon Jezus Christus, die zijn leven voor jou heeft gegeven. Zodat wij vrije toegang tot God hebben. En dank Hem voor de Heilige Geest die in jou woont en jou wil leiden en helpen in je dagelijks leven.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Mooi uitgelegd Steef! Bedankt❣️, zo kostbaar Gods kind te mogen zijn en dat God mèt ons is in alle omstandigheden en dat Hij in ons wil wonen, geweldig om te weten èn te ervaren.

 2. Rianne De Groot schreef:

  Heel mooi en duidelijk beschreven.

 3. E.C. Schmidhamer schreef:

  Hallo.in de gehele bijbel staat geen woord over Drieeenheid of Jesus God is..God en Jesus zelf heeft ook niet gezegd.. u kunt het nergens in Gods Woord de Bijbel vinden..
  Denk het is zo gebrainswash dat de mensen niet los kunnen maken..de Evangeliën apostelen hebben ook nooit gezegd..wel alles wat Jesus heeft gezegd verteld..want ze geloven God dat we naar Jesus moeten luisteren…Rev 22 vs 18-19 staat niet bij of afdoen wat er geschreven staat..Jesus zei over Hemzelf wie Hij is in Rev 22 vers 17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap