De cruciale vraag: Wie zeg jij dat Jezus is?

04

jul

Tirza Rots

De naam ‘Jezus’ valt nogal eens in onze maatschappij. Vaak als een vloek of scheldwoord. Sommige mensen zijn ook nog wel geneigd Jezus positief te ‘labelen’ als een goed mens, een inspirator, een goed voorbeeld. Maar wat zegt Hij over zichzelf, hoe kijken anderen naar Hem? En de cruciale vraag van vandaag: wie zeg jij dat Jezus is?

Wie zeggen de mensen dat Jezus is?

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
– Mattheüs 16:13-15 (HSV)

Jezus definieert Zichzelf als de Zoon des mensen. De meeste mensen in Jezus’ tijd is het opgevallen dat Hij geen doorsnee iemand is. Het grootste deel van het volk ziet Hem als een profeet. Ook in deze tijd hebben mensen verschillende ideeën over Jezus. De hamvraag blijft echter: wie zeg jij dat Jezus is?

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
– Mattheüs 16:15, 16 (HSV)

Wie zegt Johannes dat Jezus is?

Johannes de Doper was één van de mensen met wie Jezus op één lijn werd gesteld door het volk. Johannes de Doper, een man met een missie. Iemand die van jongs af aan vervuld was met de Geest van God.

En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet. (..) Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
– Johannes 1:19-23 (HSV)

Jezus stond ook niet gelijk aan Jesaja, Elia of welke andere profeet dan ook. Jezus had net als hen een bijzondere roeping, maar van een heel andere orde. Johannes wist dit:

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
– Johannes 1:29 (HSV)

Johannes wijst Jezus aan als de Zoon van God. Als Degene die de weg vrij maakt om tot God te naderen. Degene die de zonde op zich neemt. Dat wil zeggen: van jou en mij overneemt en voor ons wegdraagt. Nog een keer die persoonlijke vraag: maar wie zeg jij dat Jezus is?

Wie zegt God de Vader dat Jezus is?

Op het moment dat Johannes Jezus doopt in de Jordaan spreekt God zelf Zich uit over de roeping en identiteit van Jezus. Waar Jezus in Mattheüs 16 Zichzelf de Zoon des mensen noemt, spreekt God niet over Hem als de Zoon des mensen maar over Hem als Zijn eigen Zoon.

En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
– Mattheüs 3:17 (HSV)

Wie zegt Jezus zélf eigenlijk dat Hij is?

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
– Johannes 14:6 (HSV)

Jezus, de Zoon van God, had een roeping en een taak op deze aarde. Namelijk de weg openen tot God zelf. De weg openen tot het leven. Een leven met God.

Dit is Jezus

Jezus is Gods geliefde Zoon. Hij is het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Door de zonde deed de dood zijn intrede in deze wereld. Elk mens na Adam en Eva draagt die zonde in zich en doet zonde. Jezus wil jou redden van de eeuwige dood die het gevolg is van de zonden die je doet. Hij biedt jou het leven aan. Wacht niet langer, geef je zonden over aan God en aanvaard Zijn offer voor jou. Het is een cruciale keuze, een keuze voor leven!

Aan de slag!

Heere Jezus, Ik zie U (nu) zoals U echt bent. U kwam om mijn zonden weg te nemen. U kwam om mij leven te geven. Ik geloof in U Heere Jezus, in U als enige Weg, in U als het Lam dat mijn zonden wegneemt. Vergeef mij alstublieft mijn zonden. Ik wil graag Uw leven ontvangen. Dank U dat U mij op dit moment Uw leven schenkt. Dit bid ik in Uw naam, amen.

Deel deze overdenking

  1. Sjors Sitemaker schreef:

    Geachte zijlacht,
    Waarom is de christen god een loser?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap