Boaz, een man die ons leert onbaatzuchtig te zijn

16

mrt

Neeltje

In een wereld die alle zekerheid en richting verloren heeft, bevestigt het boek Ruth de trouwe zorg van God. Hij laat zijn trouw door Boaz heen zien aan de twee weduwen Ruth en Naomi, maar ook aan gelovigen die vandaag zijn Woord uitleven. Boaz kent de regels die er gelden voor het zorgdragen voor de weduwen, maar gaat daarin een stap verder. Lees mee in de overdenking van vandaag.

Al eerder heb ik een blog geschreven over het boek Ruth, waarin de aandacht lag op Ruth zelf. Vandaag lezen we over Boaz die Ruth aren laat rapen op zijn akker en ervoor zorgt dat ze niets tekort komt. Hij is de losser van Naomi. Wat dat inhoudt lees je in onderstaand Bijbelgedeelte.

In Ruth 4:1-6 lezen we:

Intussen was Boaz in de stadspoort gaan zitten. Op een gegeven moment liep daar de man voorbij over wie Boaz het had gehad. Boaz riep hem: ‘Wil je even hier komen?’ Hij vroeg tien wijze mannen van de stad erbij te komen zitten. Toen zei hij tegen de andere man: ‘Naomi is uit Moab teruggekomen. Nu verkoopt ze het stuk land dat van ons familielid Elimelech is geweest. Ik wil jou vragen of jij het wil kopen. Dan zijn deze mannen daarvan getuigen. Want jij hebt het eerste recht om dat stuk land te kopen. Als je het wil hebben, koop het dan. Maar als je het niet wil kopen, laat me dat dan weten. Want jij hebt het eerste recht om het te kopen, en daarna ik. Verder niemand.’ De man antwoordde: ‘Ik zal het kopen.’ Maar Boaz zei: ‘Als je het land van Naomi koopt, moet je ook met Ruth trouwen, de vrouw uit Moab die getrouwd is geweest met één van Naomi’s zonen. Het eerste kind dat ze krijgt, zal tellen als kind van haar overleden man. Want zo zal zijn naam blijven bestaan en blijft zijn stuk grond van zijn familie.’ De man antwoordde: ‘Dan wil ik het land niet kopen. Want dan zou ik geen kinderen hebben die mijn eigen stuk grond zullen erven. Koop jij het land maar en trouw met Ruth, want ik kan dat niet doen.’
(BasisBijbel)

Boaz weet dat hij niet als eerste aangesteld is om het stuk land te kopen dat van Naomi is. Hij benadert daarom de losser, de man die als eerste verantwoordelijk is om het stuk land te kopen zodat het in Naomi’s familie blijft. Als de man, waarvan we de naam niet kennen, het aanbod hoort gaat hij akkoord. Het lijkt gunstig, hij kan een stuk land kopen zonder al te veel consequenties. Als hij vervolgens van Boaz te horen krijgt dat hij dan ook met Ruth moet trouwen doet hij een stap terug. Dat betekent namelijk dat het land niet van hem zal blijven, maar eigendom zal zijn van het kind dat Ruth zal krijgen. Dat komt voor hem niet gunstig uit. Hij zal er namelijk op achteruit gaan, en die taak wil hij niet op zich nemen.

Wat voor deze man geldt, geldt ook voor Boaz. Waarschijnlijk was het voor Boaz ook niet in zijn voordeel om het land van Naomi te kopen. Toch deed hij het. Boaz brengt hier offers, hij neemt de verantwoordelijkheid voor de twee weduwen: Naomi en Ruth. Boaz laat zich niet verleiden om zijn eigen genoegens te stillen maar stelt prioriteiten. Hij vindt het belangrijker dat Naomi en Ruth een zekere toekomst hebben, dan dat hijzelf verlies lijdt.

Boaz wordt de losser van Naomi en geeft daarmee toekomst aan de familie. Hij wordt ook wel een goël genoemd, het Hebreeuwse woord voor losser of verlosser. Die benaming wordt ook gebruikt voor Jezus, die later uit het geslacht van Boaz en Ruth geboren wordt.

Ik dacht altijd dat het boek Ruth gaat over Ruth die als jonge vrouw haar land verlaat en het land en de God verkiest van haar schoonmoeder. Of over Boaz die moedig genoeg is om zorg te dragen voor Ruth en Naomi, ook al kost hem dat offers. Maar door alles heen lees je vooral over Gods trouw, aan Ruth en Naomi, maar ook aan gelovigen van vandaag. God draagt in het verhaal van Boaz en Ruth zorg voor de weduwe en de vreemdeling. Hij zorgt voor de geslachtslijn waar later Jezus uit geboren wordt (zie Ruth 4). Zijn macht is groot en Zijn trouw zal nooit vergaan!

Aan de slag!

Bij Boaz zien we onbaatzuchtigheid, hij stelt prioriteiten en neemt zijn verantwoordelijkheid, ook al kost hem dat offers. Hij draagt zorg voor de weduwe Naomi en de vreemdeling Ruth. Kun jij een situatie in jouw leven voor je halen waarin je een offer moet brengen? Waarin je eerlijk wilt handelen, maar het je ook moeilijk gemaakt kan worden omdat rechtdoen en eerlijk handelen ook vaak offers kost? Besef dat Gods zegen rust op het goede, op rechtvaardige daden en onbaatzuchtige offers.

Lees daarnaast – als je tijd hebt – Exodus 22:16-31. Welke vergelijking zie je met de geschiedenis van vandaag op de manier hoe Boaz zorg draagt voor Naomi en Ruth?

Deel deze overdenking

  1. Lisanne schreef:

    Heel mooi, dankjewel Neeltje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap