Beproevingen: Gods manier om ons vertrouwen in Hem te testen

20

sep

Dorine

God laat het volk Israël verschillende beproevingen doorstaan. Een aantal van deze beproevingen heeft met water te maken. Wanneer het volk wegtrekt uit Egypte, worden ze eerst beproefd met heel veel water: de Schelfzee. Wanneer God hen op een wonderlijke manier door de Schelfzee heeft geholpen, krijgen de Israëlieten opnieuw met beproevingen te maken. Vandaag kijken we naar een verhaal waar de Israëlieten het met te weinig water moeten doen. Ze trekken al drie dagen door de woestijn zonder dat ze water zijn tegengekomen…

“Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij [nu] drinken? Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet.”
(Exodus 15:22-25a, HSV)

Hoop slaat om in wanhoop

Dit is het begin van hun veertigjarige tocht. De Israëlieten zijn net door de Schelfzee getrokken en gaan op weg naar het beloofde land. Vol van het wonder hoe God hen door de Schelfzee heeft laten ontsnappen, ze zijn vol van hoop op een beter en vrij leven.

Na een paar dagen begint de watervoorraad op te raken, de Israëlieten krijgen dorst. De hoop begint om te slaan in wanhoop. Al drie dagen zijn ze onderweg en ze hebben nog geen druppel water gevonden, hoe moet dat nu? Moeten ze van de dorst sterven in de woestijn?

Wanhoop slaat om in hoop en weer terug in wanhoop

Maar dan horen ze opeens een geroezemoes door het kamp heen gaan. We hebben water gevonden! Er is een beek met veel water hier vlakbij! Wat een opluchting! We kunnen onze dorst lessen en onze kruiken vullen met nieuw en fris water. Maar dan blijkt dat het water niet te drinken is. De Israëlieten worden weer wanhopig en gaan klagen tegen Mozes. “De God die ons op een wonderlijke manier uit Israël heeft bevrijd, laat ons hier als een hoopje ellende in de woestijn sterven. De God die wonderen kan doen, heeft ons geleid naar een beek waar het water niet te drinken is. Hoe kan dit?!”

Ons grote voorbeeld

De reactie die Mozes geeft, is bijzonder. Er komt geen klacht over zijn lippen, niet naar de Israëlieten toe en niet naar God toe, hij gaat direct naar God toe en roept Hem aan. Wat hij geroepen heeft, staat er niet bij, misschien was het iets van ‘God help ons! We hebben dorst en we zitten zonder water, het water dat we gevonden hebben is ondrinkbaar. Wat moet ik nu doen?’ en God antwoordt Mozes: ‘Kijk, zie je daar dat stuk hout liggen? Pak het en gooi het in de beek.’ Ik zou waarschijnlijk de vraag ‘waarom?’ gesteld hebben, maar Mozes niet. Hij pakt het stuk hout en gooit het in het water, meteen wordt het water zoet en kunnen de Israëlieten drinken.

Het water en het hout

We maken even een klein uitstapje. Als ik naar dit verhaal kijk, moet ik ergens aan denken. We hebben vies water, een stuk hout en daarna schoon water. Hierbij schieten mijn gedachten meteen naar het kruis waar de Here Jezus voor al onze zonden gestorven is, waardoor wij schoongewassen zijn van alle zonden.

God geeft zijn volk beproevingen

“Daar heeft Hij het [volk] verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.”
(Exodus 15:25b, HSV)

De Israëlieten worden op de proef gesteld. God test het vertrouwen van de Israëlieten in Hem. Wat opvalt bij dit verhaal, is dat God hier het volk niet straft voor het geklaag en het wantrouwen in Hem. Later in het verhaal wanneer de Israëlieten weer gaan klagen, straft Hij het volk wel, maar hier reageert God in genade. Hij verandert het bittere water in zoet water. De eerste beproeving tijdens de woestijnreis is geweest. Een mooie les in het vertrouwen op God.

God geeft ook jou beproevingen

Ook wij krijgen te maken met beproevingen. God verlangt ernaar dat we op Hem vertrouwen in tijden van beproevingen. Leer van dit verhaal, stel je vertrouwen op God en wacht op Hem. Hij is goed en Hij is trouw. Hij zal je niet laten omkomen in de woestijn, maar je zegenen met zoet water – beter nog, Hij zal je zegenen met het Levende water!

Aan de slag!

Er is één ding wat we moeten beseffen. Er was maar één mens op aarde die tijdens alle beproevingen altijd zijn hoop op God vestigde: de Here Jezus. Wees dus mild voor jezelf, zoals God ook genadig was voor het volk Israël. Het gaat je niet lukken om alle beproevingen perfect te doorstaan. Soms neemt wanhoop het stuur even over, maar besef dan: je staat er niet alleen voor! Hij die weet wat het is om beproeft te worden staat aan je zij!

Een lied over vertrouwen op God – Oceans

Deel deze overdenking

  1. Wiedy schreef:

    Mooi Dorine, zoals je ons wijst op de Here Jezus en ons daarmee bemoedigd.

  2. Kim schreef:

    Zoveel dank Dorine <3 :')

  3. Carolina schreef:

    Ja, deze overdenking sluit aan bij waar ik gisterochtend tijdens de dienst aan dacht. Dat we ‘getest’ zullen worden in deze tijden. We dienen elkaar te helpen om op God gericht te blijven. Inderdaad met vallen en opstaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap