Ben jij gelukkig?

08

sep

Yael Juch

Ben je gelukkig? We leven in een wereld waarin ons wordt voorgeschetst dat we geluk vinden in bijvoorbeeld ons werk, de mensen om ons heen en onze gezondheid. Helaas zien we dat deze dingen in het leven vatbaar zijn voor stormen. Toch betrap ik mezelf erop dat ik mijn ‘geluk’ soms laat afhangen, van deze ‘stabiel-lijkende’ geluksbrengers. Als iemand mij vraagt hoe het gaat, dan geef ik vaak aan hoe het gaat op mijn werk, in mijn familie, met mijn gezondheid etc. Maar is dat waar mijn ‘geluk’ vanaf moet hangen? In de Bergrede leren we dat Jezus ons met andere ogen naar geluk wil laten kijken. Hij leert ons dat je in iedere situatie je gelukkig kunt voelen, door ons oog te houden op zijn perspectief, zijn waarheid, zijn wil.  

Gelukkig is zij die…  

Het is druk, overal lopen mensen, ze probeert een goed plekje uit te zoeken om haar meester te kunnen horen. Haar hart springt op als ze hem bovenop de top van de berg ziet zitten. Dan krijgt ze de gedachte: Zou ze hier wel mogen zitten? Volgens vele anderen doet ze er niet toe, ze is immers arm en een slaaf (aan drank/drugs/geld/mobiel/eten). Ze staat op en geeft een klein meisje haar plek. Net wanneer ze weg wil lopen… 
 
…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. 

Even verderop staat een vrouw gekleed in zwarte kleren. Ze is boos op zichzelf, waarom kan ze niet stoppen met huilen? Het leven gaat immers door. Waarom heeft ze nog de hoop om iets te horen wat helpt tegen haar grote verdriet? Net wanneer ze uit eigen kracht weg wilt lopen… 

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.  

Daar loopt een vrouw door de straat, op weg om haar mans favoriete eten te kopen. Waarom heeft ze haar man alweer vergeven voor wat hij zei in die ruzie van gisteravond? Waarom blijft ze alles doen voor een man die alleen maar kan mopperen? Ze is kwaad. Het is tijd om drastische maatregelen te nemen. Zij heeft immers ook behoeften, misschien kan ze wel met die ene man… Net wanneer ze langs de berg loopt… 

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen.  
 
Een oudere vrouw lijkt de mensen om haar heen te observeren. ‘Waar gaat het heen met deze wereld, God?’ fluistert ze. ‘De mens lijkt te zijn vervreemd van U.’  Ze ziet haar kinderen en kleinkinderen zich afkeren van het geloof. De teleurstelling lijkt de hoop en het geloof uit haar weg te zuigen. Net wanneer ze de deur van haar huis wil sluiten… 

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil word uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld.  

Ze zit op een bankje kijkend naar haar vriendinnen die dansend en flirtend de aandacht van de jongens weten te pakken. Ze lijken iedere keer wel weer een ander te hebben. Is het raar dat zij deze behoefte niet heeft? Zou het dan toch de manier zijn om haar verlangen naar mannelijke aandacht te vervullen? Wat kan het nou kwaad? Net wanneer ze besluit om zich bij haar vriendinnen te voegen…  

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien.  

Ze hoort haar collega’s weer ruzieën over wie de vuilnisbak buiten moet zetten. Wat een gedoe iedere keer weer. Ja het stinkt, maar is deze ruzie nou echt nodig? Zou ze eens laten weten wat zij allemaal voor vervelende klusjes doet? Ze moesten eens weten hoe vaak ze de vuilnis voor hen had buiten gezet. Nu is ze het zat, net wanneer ze zich ermee wil bemoeien…

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 

De kinderen op het plein hebben hun dag weer. Ze hoort ze al fluisteren achter haar rug. ‘Daar heb je dat heilige boontje, ze is zo saai!’ Ze hoort hen steeds vaker met de naam van haar beste Vriend Jezus vloeken. Ze heeft wel eens gezegd hoeveel pijn het haar doet, maar ‘we leven in een vrij land nietwaar?’ Hoezo vrij? Zij bepalen ondertussen wat normaal is. Net wanneer ze zich in frustratie wil laten gaan… 

…hoort ze Jezus zeggen: Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen.  

Hij verheft zijn stem en roept: Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar! En wat doet ze? Ze… 
– Matthëus 5: 1-12 (HTB).

Gij geheel anders 

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen… 
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander.  
-Efeziërs 4:20 en 25 (NBG).

We zijn gemaakt om in relatie te staan met de enige die in onze behoefte naar geluk volledig kan voorzien. Die liefde geeft waar je geen geluk voor hoeft te hebben. Deze liefde zal ons nooit verlaten (Romeinen 8:39). Door zijn genade mogen we iedere dag opnieuw beginnen als Gods geliefde kind. Deze waarheid, dit fundament in je leven is niet vatbaar voor stormen, het is een eeuwigdurend geluk.
Tegelijk is het ons zout, ons licht, dit maakt ons anders dan de maatschappij waarin we leven. Het is soms moeilijk om de waarheid te spreken en te kiezen voor het juiste in een samenleving waarin ‘de leugen’ zo ‘de waarheid’ is geworden. Toch is het onze taak ook vandaag om in liefde en door de liefde van God mensen zijn waarheid te brengen.  Wees beschikbaar voor de Heilige Geest om vandaag door jou heen voor anderen het zout of het licht te zijn. Gelukkig hoef jij de mensen niet te overtuigen, dit mag je aan de Heilige Geest overlaten.   

Aan de slag! 

Hij verheft zijn stem en roept: Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar! En wat doet ze? Zij lacht èn juicht!  
 
Ik daag je uit om vandaag te juichen, want je hebt het ware geluk gevonden en mag dit delen met iedereen! Laat iemand vandaag een geluksvogel zijn, zet Hem vrij door aan te geven waar hij of zij het ware geluk kan vinden:  

Weet je dat je heel veel geluk hebt vandaag?  
(waarschijnlijk zegt die ander: waarom dan?)  
Omdat je geliefd bent door God!  

Luister naar het volgende nummer: Jonathan McReynolds – Not lucky, I’m loved 

Mocht je meer willen lezen over dit onderwerp, lees dan deze overdenking van Jacomien.

Deel deze overdenking

  1. Annemiek van der Tak schreef:

    Heel mooi en bemoedigend om anders te zijn en vol te houden!

  2. Kim schreef:

    Zoveel dank Yael! Ik dank God voor jouw overdenking 🙏 Het is een zegen en precies wat ik nodig had – Er is altijd zoveel troost te vinden in de Zaligsprekingen. En hoe heerlijk is het dat het Jezus Zijn eigen woorden zijn. Dankjewel :’) ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap