Ben je benieuwd naar jouw geestelijke erfenis? Lees hier 3 lessen uit Efeze

02

jul

Nienke Alblas

Toen mijn opa overleed, werden al zijn bezittingen verdeeld onder zijn nakomelingen. Wat zij hiermee deden, dat was aan hen, maar ze kregen het uit liefde. Dit was wat hij wilde geven aan zijn familie, aan zijn kinderen. Wanneer we in Jezus geloven, zijn we aangenomen als kinderen van God. Als kinderen van God hebben wij ook deel aan een erfenis. Niet zozeer een erfenis die bestaat uit een mooi huis, een geldbedrag of een schat aan spullen. Nee, we hebben deel aan een zogenaamde ‘geestelijke erfenis’. Maar hoe weten we dat wij deel mogen hebben aan die geestelijke erfenis? Wat houdt deze geestelijke erfenis in? En wat merken we vandaag de dag van deze geestelijke erfenis? Ik wil samen met je uit de eerste hoofdstukken van Efeze antwoorden halen op deze vragen. 

1. Hoe weten we dat wij deel mogen hebben aan die geestelijke erfenis? 

Zoals ik net al zei, is een geestelijke erfenis, geen erfenis die bestaat uit tastbare kostbaarheden. God heeft ons uitgekozen om iets te ontvangen wat meer waard is dan dat. Onze geestelijke erfenis bestaat uit eeuwig leven. Het bestaat uit een relatie met hem, waarin de liefde zó onuitputtelijk is dat het zelfs na de dood nog voortduurt. Voor altijd. In Efeze 2 lezen we het volgende hierover: 

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 
– Efeze 2: 4-7 (NBV)

En hierdoor mogen wij nóg meer ontvangen. Door Jezus’ dood zijn we ook samen met hem opgestaan, we zijn één gemaakt met hem. We zijn kinderen van God. Dit deed Hij, om zijn grootheid te tonen. Om aan ons te tonen dat Hij liefheeft, zoals niemand anders lief kan hebben. 

2. Wat houdt deze geestelijke erfenis in? 

Opvallend is wanneer je leest in Efeze 2, dat er continu wordt verwezen naar Christus. Wij zijn kinderen van God, door Jezus. Wij zijn geschapen om de weg te gaan van goede daden door Christus, omdat God dat mogelijk heeft gemaakt. Door Hem zijn we één lichaam. Door Hem hebben we allen maar door één Geest toegang tot de Vader. We zijn één geworden met het volk Israël, we zijn Gods volk en hebben zo deel aan het verbond met Hem. Zo bracht Hij vrede. We werden met Hem heilig en mogen bouwen op de Heer, door zijn Geest. 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. 
– Efeze 2: 8-10 (NBV) 

We lezen verder. In het stuk dat volgt staat dat we genade ontvangen door ons geloof in Jezus, wat we ontvangen van God. En door die genade zijn we geworden wie we nu zijn: ‘In Jezus Christus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’ (vers 10)
Ook dit doen we niet zelf, nee, God doet dat. En we hebben een voorschot gekregen op het eeuwige leven met God in de hemel. Een voorschot op onze geestelijke erfenis. 

3. Wat merken we vandaag de dag van deze geestelijke erfenis? 

In hoofdstuk 1 van de brief aan de Efeze van Paulus lezen we over dit voorschot. Het voorschot op onze geestelijke erfenis, die relevant is voor ons leven waar we nu op deze aarde toe bestemd zijn. 

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 
– Efeze 1: 13-14 (NBV)

Vervolgens schrijft Paulus in hoofdstuk 4 dat we gaven hebben ontvangen toen Jezus terugging naar de hemel. Het voorschot op ons eeuwige leven, is dus het leven hier dat we samen met de Heilige Geest mogen leiden. We zijn gezegend met Gods liefde, die eeuwig leven geeft en als voorschot hebben we nu de Geest ontvangen hier op aarde. Dát is dus onze geestelijke erfenis. Wij kunnen dit vandaag de dag ontvangen door Hem te betrekken in ons leven. We mogen God steeds weer uitnodigen. Het begint allemaal bij Gods liefde. Met het aannemen van die liefde geloof ik dat er tal van zegeningen zullen volgen, door de Heilige Geest. Door het voorschot op onze geestelijke erfenis, waar we nu al deel aan mogen nemen. Omdat we één zijn met Hem. Omdat we kinderen van God zijn. Tot eer van zijn grootheid. 

Aan de slag! 

Bespreek met een vriendin de volgende vragen: 

  • Denk na over hoe je de geestelijke erfenis ziet in jouw leven. Dank God voor het voorschot dat je nu al hebt gekregen. Schrijf je dankpunten op in je gebedsboekje. 
  • Vind je het lastig om te zien hoe Gods Geest werkt in jouw leven? Vraag dan of God je hart en je ogen hiervoor wil openen. Het kan ook helpen om aan een vriendin te vragen hoe zij haar geestelijke erfenis terugziet in haar leven. 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    In Johannes 17:3 staat, dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen ,de enige waarachtige God en Jezus Christus die U gezonden hebt! We hebben het eeuwige leven nu al ontvangen! En inderdaad wat heerlijk dat God ons niet als wezen heeft achter gelaten maar dat Hij ons de Heilige Geest heeft gegeven , elke dag mogen we bidden om vervuld te worden van de Heilige Geest ! Geweldig om zó al een voorschot te mogen ontvangen op onze geestelijke erfenis🙌🏻! Bedankt Nienke voor deze reminder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap