Doe je afgoden weg en ontvang rust en vrede

15

jul

Stefanie

God is in de Bijbel heel duidelijk over afgoden. De eerste leefregel die Hij in Exodus 20 aan zijn volk geeft is als volgt: “Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen. Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want Ik, jullie Heer God, ben een jaloers God en Ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden.Afgoderij is niet iets van vroeger of andere culturen. Ook wij hebben in onze maatschappij te maken met afgoderij. We knielen dan misschien niet meer voor godenbeelden, maar er zijn wel degelijk afgoden die tussen ons en God instaan.

Afgoderij komt veel in de Bijbel voor. Al vrij snel lezen we in de Bijbel over afgodenbeelden. In veel culturen was het gewoon om zulke beeldjes te hebben en ze te aanbidden. Ik denk dat het niet voor niets is dat God de Israëlieten als eerste leefregel geeft dat ze geen andere goden mogen aanbidden. Blijkbaar kwam dit vrij veel voor en dat deed God pijn.

Want Ik, jullie Heer God, ben een jaloerse God en Ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden.
(Exodus 20:5)

In het Oude Testament lezen we vaak over afgodentempels, waar andere goden worden geëerd door ze te aanbidden en offers te brengen. Als je de geschiedenis van de koningen van Israël en Juda doorleest, zie je een soort golfbeweging als het gaat om het dienen van afgoden en het dienen van de Heer God. De ene koning doet alles tegen Gods wil in, hij keert God de rug toe en neemt zijn volk mee in het dienen van de afgoden. Opmerkelijk is dat de koning die daarna komt juist weer wil leven naar Gods leefregels. Hij doet alle afgoden weg, zodat het volk zich weer op God kan richten. Zo gaat dat door in de geschiedenis van Israël. Koning Asa is hier een voorbeeld van.

Toen Asa koning was, had het land tien jaar rust. Hij leefde zoals zijn Heer God het wilde. Hij haalde de altaren voor de afgoden en de offerplaatsen weg, sloeg de godenbeelden kapot en hakte de heilige palen om. Hij beval de Judeeërs om de Heer, de God van hun voorouders, te dienen en zich aan Gods wet te houden. In alle steden van Juda haalde hij de offerplaatsen en de beelden voor de zonnegod weg. In de tijd dat hij regeerde, had het koninkrijk rust. Hij bouwde muren en torens rond een aantal steden in Juda, want het land had rust. Er werden al die jaren geen oorlogen tegen hem gevoerd. Want de Heer gaf hem vrede.
(2 Kronieken 14:1-6)

We lezen hier dat Asa naar Gods wil leefde. Om dat te kunnen doen, moest alles wat tussen zijn volk en God in stond worden vernietigd. Hij haalde de afgodenaltaren en offerplaatsen weg en vernietigde alle afgodsbeelden. Dit was een duidelijke statement naar zijn onderdanen, maar het was nog niet genoeg. Nadat alles wat met de afgoden te maken had, was vernietigd, gaf hij de Judeeërs bevel om de Here God weer te gaan dienen en weer te leven zoals Hij dat wil. Wat er na het treffen van al deze maatregelen met het koninkrijk van koning Asa gebeurt, vind ik bijzonder om te lezen.

In de tijd dat hij regeerde, had het koninkrijk rust … Want de Heer gaf hem vrede.

Ook wij hebben te maken met afgoden. Eigenlijk is alles wat belangrijker voor je is dan God een afgod. Afgoden zijn dus niet per definitie godenbeeldjes waar we voor knielen. Ook je inkomen, welvaart, gezondheid, verslaving, uiterlijk en favoriete serie of game kan een afgod zijn. Natuurlijk mag je best een serie kijken of aandacht besteden aan je uiterlijk. Zolang het je maar niet afleidt van God. Hij wil op de eerste plaats staan in ons leven. Dat kan niet zonder opofferingen. Het betekent mogelijk dat we moeten minderen met sommige dingen in ons leven of er zelfs helemaal afstand van moeten doen. Dat is niet makkelijk en zal soms zelfs heel lastig zijn. Maar: als we een voorbeeld nemen aan koning Asa en onze afgoden wegdoen, krijgen we er Gods rust en vrede voor terug.

Aan de slag!

  • Met welke afgoden heb jij te maken?
  • Wat moet je doen om afstand te nemen van die afgoden?

Bid het onderstaande gebed mee als je God (weer) de eerste plek in je leven wilt geven en jouw afgoden de rug wilt keren.

Here God, dank U wel voor uw genade. Geef mij de kracht om de afgoden die tussen U en mij in staan weg te doen. Ik wil dat U (weer) de eerste plaats in mijn leven krijgt. Help mij om te leven zoals U dat wilt en vervul mij met uw rust en vrede. Amen.

Meer weten over afgoderij in onze tijd? Check dan dit korte filmpje van Tim Keller.

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

  1. Bo schreef:

    Toffe blog ??
    Thnx ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap