5 punten waarin jij een voorbeeld kunt zijn voor anderen

03

okt

Lydia Hiemstra

We reizen in deze blog af naar Efeze. Timoteüs was door Paulus gevraagd bij deze gemeente te blijven terwijl hij zelf naar Macedonië ging. Een grote taak met een grote verantwoordelijkheid, zeker omdat Timoteüs een jonge man was en er dan snel op hem neergekeken kon worden. Paulus schrijft hem deze bemoediging: 

1 Timoteüs 4:12 (NBV):
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Laten we deze punten allemaal bij langs gaan om te kijken hoe wij ook een voorbeeld kunnen worden voor andere (on)gelovigen. 

Wees een voorbeeld in… 

1. Wat je zegt 

In Spreuken 8: 7 en 8 (NBV) zegt Wijsheid (ik geloof dat dit de Here Jezus is): Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals of krom.  

En in Spreuken 10:19 (NBV): Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

En zo zijn er nog vele andere teksten in Spreuken die aangeven wanneer we moeten praten en vooral wanneer we dat niet moeten doen. Woorden hebben een enorme kracht en daar moeten we ons van bewust zijn.
Spreuken 12:18 (NBV) zegt: De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.

En Efeziërs 5:4 (NBV): Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 

Als wij steeds meer willen gaan lijken op ons grote Voorbeeld Jezus zal ook wat over onze lippen komt in overeenstemming moeten zijn met wat Jezus deed. Laten we daarom niet roddelen en negatief spreken, maar laten we mensen opbouwen, complimenten geven, genezing schenken, de waarheid vertellen en vooral God danken voor alles wat Hij doet.  

2. Je levenswijze 

Iemand in mijn kerk kwam eens met deze uitspraak: ‘Evangeliseer, desnoods met woorden.’ Opbouwende woorden spreken is één ding, je levenswijze is, denk ik, misschien nog van groter belang voor hoe mensen tegen jou (en soms zelfs tegen christenen in het algemeen) aankijken. Als je elke avond te veel drinkt, geen gezonde levensstijl hebt, bij het minste of geringste scheldt, ondankbaar bent, jaloers bent en ga zo maar door, is het logisch dat anderen sceptisch tegen jou als christen aankijken. Paulus zegt in Efeziërs 5: 7-9 en 18-20 (NBV): 

Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. (…) Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Hoe mooi is het als we door onze houding en levenswijze een klein stukje kunnen laten zien van wie ons grote Voorbeeld is?  

3. Liefde 

1 Korintiërs 16:14 (NBV) zegt: Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Het grappige van dit vers is dat er niet staat dat je alles uit liefde moet doen, maar met liefde. Liefde geven aan iemand is heel gemakkelijk als je diegene leuk, lief en aardig vindt, maar liefde geven wordt moeilijk als het iemand is die je elke keer onderuit haalt, een zwerver op straat is of diegene die je pest. Ook al voel je soms de liefde niet voor die persoon, toch kan God je de kracht geven om alles wat je doet met liefde te doen. Vergeet niet dat Jezus heeft gezegd in Mattheüs 5:44 (NBV): En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.

Jezus zegt niet dat het makkelijk is. Maar, áls wij dit voorbeeld kunnen navolgen: wauw, wat zou de wereld er dan mooier van worden! 

4. Geloof 

Hebreeën 11:1 (NBV): Het geloof legt de grondslag waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Dit vers zegt eigenlijk dat geloven vertrouwen betekent. Hierna begint er een lijst met grote voorbeelden in het geloof, mensen, zoals Abraham, David en Samuel, die hun vertrouwen vol op God hebben gesteld. Jezus zegt in Matteüs 17:20 (NBV):  

Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.

Soms kijken we wel eens op tegen geloofsgetuigen of geloofshelden, maar dat hoeft helemaal niet. We hebben allemaal dezelfde kracht in ons: de kracht die genezing schonk aan zoveel mensen, de kracht die de leeuwen in de leeuwenkuil van Daniël de mond snoerde en vooral de kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. We hebben de kracht van God in ons en als ons geloof al zo klein is als een mosterdzaadje kunnen we bergen (letterlijk en figuurlijk!) verplaatsen.  

5. Zuiverheid 

Van Dale zegt over het woord ‘zuiver’: schoon, schuldeloos, onbezwaard. Als christenen zijn we een voorbeeld in hoe we omgaan met schuld. Als we zelf iets fout doen, dan moeten we dit aan God belijden, maar daarnaast ook aan diegene waar we verkeerd tegen waren. Doet een ander iets fout en heeft hij/zij spijt, dan moeten we diegene vergeven. Dit betekent dus ook dat we niet achter iemands rug om praten als er een meningsverschil is, maar dat we het uitpraten met diegene zelf.  

Spreuken 4:25 (NBV): Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.

Zorg dat er geen ruis op de communicatielijn tussen God, de mensen om je heen en jezelf komt te staan, maar probeer alles zo schoon mogelijk te houden.   

Aan de slag! 

Ja, ja: aan de slag! Want deze punten vergen vooral veel oefening en oefening vergt inspanning, discipline en soms ook planning. Je kunt oefenen door de Bijbel te bestuderen, te vasten, te (aan)bidden, de stilte op te zoeken, door je dienstbaar op te stellen, je zegeningen te tellen en zoveel meer! Zie je punten waar nog verbetering in zit bij jou? Bid vooral tot God dat Hij je zal helpen om dit te verbeteren, zodat je steeds meer zijn licht kunt laten schijnen voor de mensen om je heen. Probeer vandaag eens te kijken of je in één van deze punten een voorbeeld kan zijn. Ik wens je heel veel zegen toe, dat je maar een voorbeeld mag worden voor alle gelovigen en ongelovigen om je heen! 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Lydia, een mooie praktische blog!
  Geniet van jullie reis, groetjes💕

 2. Niels schreef:

  Een goede avond.
  Ik vind dit een heel mooi stuk met hele goede punten. Ik ben jeugdleider van een christelijke gemeente. Onze jeugd vind het op de middelbare school heel moeilijk om er vooruit te komen dat ze christelijk zijn. En dat begrijp ik helemaal kinderen zijn keihard onderling en we leven natuurlijk in een deze dwaze wereld. Heb jij nog meer materiaal die we eventueel kunnen gebruiken op een jeugd avond.
  Met vrgrt niels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap