Vrouwen in de Bijbel

Categorie

Lees de blog

De meeste preken over het bijbelboek Esther gaan over Esther zelf en over hoe zij het Joodse volk redt. Maar het boek begint met het verhaal van koningin Wasti, de vrouw van Ahasveros. Er zijn twee belangrijke lessen die we uit dit eerste hoofdstuk kunnen halen. Als eerste: je mag opkomen voor jezelf. En ten […]

Lees de blog

Ik mocht laatst een bruiloft volgen via een livestream. Tijdens de preek stond een tekst uit het bijbelboek Ruth centraal: Waar u heen gaat, zal ik ook gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God (Ruth 1:16). Het zijn de woorden van de weduwe Ruth, […]

Lees de blog

Ruth is misschien wel het meest bekende voorbeeld van trouw. Trouw aan haar schoonmoeder Naomi en in de toewijding aan haar nieuwe leven in Israël. Wat kun jij vandaag leren van Ruth?

Lees de blog

Medewerkers van Stichting ‘De Haven‘ schrijven elke twee maanden een overdenking voor Zij Lacht. In elke overdenking komt een vrouw uit de Bijbel aan het licht waar op neergekeken wordt. Omdat ze onrein is, omdat ze als prostituee werkt of omdat ze geen kinderen kan krijgen, bijvoorbeeld. Het gevoel dat je er niet bij hoort […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden