Leesplan Stille Week 2022

Categorie

Lees de blog

Lezen: Esther 7:1-10 Esther is in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van de Koning van Israël op audiëntie gegaan bij koning Ahasveros. Hij, die met haar was, is groter dan hij die tegen haar was. Esther vond genade in de ogen van de koning, maar meer nog in de ogen van de Koning der koningen. Ze ging […]

Lees de blog

Lezen: Lukas 24:1-12 Het is zondagochtend vroeg. Meerdere vrouwen, onder wie Maria van Magdala, Maria (de moeder van Jakobus en Jozef), Johanna en Salome (de moeder van de zonen van Zebedeüs), snellen naar het graf. Hier zijn ze getuige van het eerste teken van Jezus’ opstanding: de weggerolde steen voor het graf. Ze hebben nog […]

Lees de blog

Lezen: Johannes 19:1-30 Niet alleen Esther was ‘born for a time like this’. Ook Jezus had een roeping. En niet zomaar één. Waar in de situatie van Esther misschien ook iemand anders op had kunnen komen voor de Joden, is Jezus de Enige die Zijn taak volmaakt kon uitvoeren. De Enige die kon lijden en […]

Lees de blog

Lezen: Esther 4:4-17      Misschien ken je de quote ‘you are born for a time as this’. Deze zin komt uit het boek Esther! Mordechai zegt het tegen haar wanneer ze de eerste keer geweigerd heeft om naar de koning te gaan om genade te vragen voor het volk. Mordechai wijst Esther op haar roeping om […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap