menu

menu

lof vol liefde

maak je hart klaar

December is vaak een tijd van drukte. We maken ons klaar voor Kerst, maar onze tijd zit vaker in het uitschrijven van kerstmenu's en het kopen van cadeaus dan in het klaarmaken van ons hart. Herkenbaar? Doe tijdens advent mee met de Zij Lacht community en maak je hart gereed voor het grootste wonder ooit.

naar de shop

Met ons leesplan 'Lof vol liefde' nemen we je van 1 t/m 25 december mee door verschillende liederen die zijn bezongen over de komst van Jezus. Denk aan het loflied van Zacharias en Hanna. Maar ook het lied van de engelen die God loven met de woorden "Ere Zij God in de hoogste hemelen." Het is ons gebed dat deze oude liederen dit jaar voor jou zullen leven als nooit tevoren en we bidden dat dit leesplan jouw kijk op de komst van Jezus opnieuw zal verwonderen.

leesplan

naar de shop

van de auteur

Elk jaar opnieuw vieren we advent. Een tijd van verwachting. We leven toe naar het kerstfeest, het moment dat we stilstaan bij de komst van Immanuel (God met ons), die vanaf zijn allerprilste begin aan ons gelijk wilde worden, zodat Hij later kon doen wat nodig was om ons redding en het eeuwige leven te geven. Daardoor mag jij nu vol verwachting uitzien naar een eeuwige toekomst vol liefde. 

In de Bijbel komen we ook verwachtingsvolle mensen tegen. Mannen en vrouwen die vol verlangen uitzagen naar de komst van de Messias. Hanna, Jesaja, Elizabet, Zacharias, Simeon, Anna, Maria, herders, engelen en gelovigen. In deze lofliederen lees je hun verwachting van het vrederijk, waar de Vredevorst alles in allen zal zijn. Maar ook de Messias zelf zingt een lied vol verwachting. Hij zingt over de bruiloft van het Lam.

Het is mijn verlangen dat je het wonder van Liefde ontmoet, om jouw eigen lof vol liefde uit te zingen.

xo, jacomien

naar de shop

Elk deel bestaat uit de volgende onderdelen:

Gebed – een uitgeschreven gebed om jezelf voor te bereiden op de woorden van God.
Overdenking – de liederen die we lezen worden in de overdenkingen verdiept en toegepast op de praktijk van jouw leven.
Lied – een lied om te lezen en de betekenis door te laten dringen de rest van de dag.
Opdracht – een opdracht om je aan te moedigen om zelf je lof en aanbidding voor Koning Jezus op te heffen.

naar de shop

doe jij mee?

€17,99

- papieren leesplan lof vol liefde (96 pagina's paperback)

- gratis kerstdownloads

- je ontvangt het boek binnen een week

naar de shop